(V roce 1874 byla střelnice zrušena. Ostrostřelci se přestěhovali na ostrov u vodárny nazvaný později Střelecký.) Vyskytoval se i název Střelecká ulice, např. v Ottově naučném slovníku. Ulice měla zprvu zástavbu jen na východní straně a končila u ulice Skuherského. Rozmach nastal po roce 1890 postavením domů nebo spíše paláců s věžemi a bohatě členitými fasádami. V ulici se usazovali bohatší vrstvy obyvatel, mohlo by se zjednodušeně říci elita. Němci tak nazývali ulici Elitegasse.


V ulici ovšem nežili jen Němci, Bydleli zde profesoři české reálky (Vostrý, Hulec), české učitelky, učitel Adolf Štvrtník, Mudr. Svatomír Tůma a 16 členů Sokola. Podobné domy s historizujícímu štukaturami byly postaveny i v časti Skuherského směrem k Pražské a v Tůmově (Mariánské) ulici. Do roku 1900 byla ulice 28. října prodloužena až ke Šrámkovo ulici, kde v prospektu stála od roku 1893 česká reálka.


Dům č. 1 vlevo ve směru od Mariánského náměstí je Haasův dům z roku 1891. Má dva rizality zakončené věžemi. Dům nechali postavit Adolf a Marie Haasovi a v roce 1893 dům pronajali státu. Příjmy z nájmu tvořily rodinnou nadaci Hassů, ze které byli podporováni chudí a nemocní. V budově sídlilo C.k. okresní hejtmanství a C.k. okresní školní výbor. Po roce 1918 Okresní správa politická a v letech 1928 až 1932 Okresní úřad a Okresní školský výbor (poté se přestěhovaly do okresního domu na Wilsonově náměstí).


Před hejtmanstvím se odehrála část událostí v říjnu 1918. V nové době bylo v budově sídlo oddělení pasů a víz, dnes police. V domě se vystřídalo více úřadů, skoro zapadlo, že zde sídlilo také ředitelství závodu Škoda.


Další dva domy (dvojdům) č. 3 a č. 5 postavil v roce 1893 stavitel Josef Hauptvogel jako nájemní domy a zčásti pro sídlo jeho stavitelské firmy a pily. (Spolupracoval se stavitelem Jakobem Stabernackem z Riegrovy ulice.)


Za Hauptvogelovými domy kříží ulici 28. října Smetanova ulice a následuje dům s arkýřovou věží z roku z roku 1897, kde Josef Hauptvogel bydlel. V této řadě domů vyniká ještě palác č. 11 z roku 1899, který nechala postavit Josefina Voříšková. Na východní straně ulice (vzadu, na snímcích není příliš vidět) stojí evangelický kostel z roku 1899, který stavěl také Josef Hauptvogel pro lineckou pobočku německého církevního sboru Martina Luthera.
Ulicí 28. října neprobíhala žádná dopravní tepna jako Pražskou nebo Jírovcovou. Většinou to byla klidná procházková ulice, dobře vydlážděná. Rušno bylo při václavských poutí ve Skuherského ulici. Podle záznamů Dopravního podniku města jezdila krátce částí ulice městská doprava – autobusová linka č. 4. To byla okružní linka zvaná lidově „okruh“. Trolejbusy jezdily Jírovcovou ulicí na sady, ale po zrušení trolejbusů zahýbaly autobusy z Jírovcovy do Smetanovy, do ul. 28. října a na Mariánské náměstí. Později byl „okruh“ zrušen.


V bloku domů vpravo byl v č. 10 hostinec U české koruny (Terezie Götzerové a Václava Konráda) a řeznictví U koruny Václava Kropáčka. Řezníci se v bloku od Smetanovy ulice ve 20. století dosti střídali. Zapsáni jsou zde ještě řezníci Eduard Pláteník, Gustav Benák, Josef Buble a František Kuss. Vzadu za evangelickým kostelem měl hostinec Antonín Pavlík, dnes stále živá hospoda Na střelnici.