Hotel Emaus však nepatřil do Dobré Vody, ale do Třebotovic. Stejně tak hotel Lesní mlýn, který stál naproti Emausu. Do městského obvodu se hotel Emaus dostal v roce 1985, kdy byly Třebotovice „přifařeny“ k městu. V roce 1993 byly konečně Emausy přičleněny, přesněji přikatastrovány k Dobré Vodě.

O změnu na katastru (šlo o Emausy a území směrem k Lusnému) žádal Občanský výbor č. 81 – České Budějovice – Dobrá Voda již žádostí na MěNV Č. Budějovice o překatastraci ze dne 17. 5. 1971. Hotel Emaus v tom čase stál na území MNV Kaliště. Další dobrovodský hotel České Švýcarsko stál zase na území obce Srubec.

Hotel Emaus byl postaven v roce 1896 ve stylu historických slohů. Původně stála v těch místech cejchovna a pucherna horního úřadu.

Restaurace se zde objevila v roce 1866. Nový objekt z roku 1896 opatřil hostinský Pelnář nápisem HOTEL EMAUS. Jméno Emaus nebo také Emauzy je podle města Emmaus, které se nachází u Jeruzalema. Podle bible se na cestě do Emmaus zjevil zmrtvýchvstalý Kristus svým dvěma učedníkům.

Ve 30. letech 20. století byl v Emausu známý hostinský Jarka Slanina. Čepovalo se zde třeboňské pivo. Po roce 1947 si na čas Emauzy oblíbily složky KSČ, ONV a později KNV. Restaurace se zahradou, altánem, tanečním parketem a přírodními vodními prvky byla v provozu asi do roku 1967.

Tradičně se v Emausu scházeli atleti Slavoje na zakončení sezony. Zaběhli si přespolní běh kolem Českého Švýcarska a pak hodnotili uplynulý lehkoatletický rok. Po 21. srpnu 1968 se v hotelu Emaus usadilo nižší velitelství okupačních vojsk.

Zařídili si zde i malé vězení, do kterého se dostaly dvě posádky mlékařských vozů ČSAD. Dva mlékařské vozy se jednou v noci vracely z jízdy ulicí Na Sadech, kde byly okupačním vojskem vylepeny plakáty v ruském jazyce. Posádky zastavily, vystoupily a plakáty strhávaly. Přitom je chytli Rusové, odvezli je k výslechu a zavřeli v hotelu Emaus. S nimi byl zavřen i jeden Němec. Celkem se našim mlékařům nic nestalo. U hlavního výslechu řekli, že jsou dělníci, azbuku neznají a o politiku se nezajímají. V ČSAD, když zjistili, kde mlékaři jsou, začali pořádat sbírku brambor, že by je vyměnili za pytel brambor (Rusové měli hlad), ale mezitím se mlékaři vrátili.

V roce 1974 získal bývalý hotel Emaus Svaz socialistické mládeže (SSM), který předělal budovu na školicí a vzdělávací zařízení. Po SSM v roce 1990 Fond dětí a mládeže. V roce 1997 byl celý objekt zrekonstruován a dne 2. 8. 1997 znovu otevřen HOTEL EMAUS. Dům však vypadá jinak.

Hotel Emaus a naproti hotel Lesní mlýn (Waldmühle) byly „bránou“ do romantického údolí Dobrovodského potoka zvané České Švýcarsko.

Hotel Lesní mlýn měl podobnou historii jako hotel Emaus. Původně to byl rudný mlýn, při němž byl v roce 1880 zřízen hostinec. Roku 1905 koupil hotel Lesní mlýn v dražbě Český akciový pivovar. V roce 1911 ho odkoupili Houfkovi. Po roce 1957 byl jeden sál upraven na kino. Roku 1964 zrušen hostinec (tehdejším jazykem – pohostinství) a v roce 1971 byl objekt přidělen Jihočeskému divadlu.

Vedle hotelu Emaus stálo staré lázeňské stavení. Lázně byly v provozu ještě v roce 1947, kdy se u Fenclů platilo za koupel 20 Kč. Dům byl zbořeno v roce 1967. Na pohlednici hotelu Emaus z roku 1930 je uvedeno „Pozdrav z lázeňského letoviska“, ale statut lázeňského města Dobrá Voda nikdy nezískala, ač o něj usilovala.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. V jeho dalším díle se vydáme do takzvané Říhárny.

Jan Schinko