Následujícího roku dne 3. 7. 1968 vydal Úvar hlavního architekta města Bytovému podniku města rozhodnutí pro územní řešení asanace obytného bloku v rozmezí ulic Kněžské, Kanovnické a Hradební. Aby se nemusely ulice v každé větě opakovat, zjednodušil se název této velké akce na „Asanace bloku 10“. Číslo 10 bylo výsledkem pracovního číslování domovních bloků okolo náměstí a v přilehlých ulicích. V tomto případě šlo o asanace a demolice domů a a sadové úpravy. V plánu bylo vytvoření nového obchodního centra, energocentra, nové budovy ONV a mimo jiné také velkého Domu nábytku a hotelu U černého vola. Asanace začala v roce 1971, dokončení se předpokládalo v roce 1977. Naštěstí se všechny asanace a demolice nepodařilo uskutečnit. Zbořil se „jen“ gotický dvojdomek zvaný špalíček v Kněžské (Svitáků a Folprachtů) a v Hradební nebytové objekty Fruty, Klenotů, Potravin a dvorní trakt domu Průchů. Dům Dvořáků v Kanovnické (stále je tam proluka) a dům vedle směrem ke Kneisslům byly zbořeny v jiné etapě.


Snímky z roku 1989 a 2007 ukazují vnitřní část bloku 10 po zlikvidování dvorních traktů a zahrádek. Na snímcích vyniká hranol Effmertova domu, který překvapivě neměl být demolován v žádném návrhu. Zatímco kupř. dům U Sadovských, který je podobného funkcionalistického typu, se navrhoval zbořit a přistavět tam ONV. U Effmertů měla firma Josef Effmert a syn železářský obchod. V domě za 1. republiky byl ještě krejčí Karel Pelán, optik Švehla a Hauben - kufry. Za socialismu se zde vystřídaly Akvárium - Zverimex, Optika, Levné zboží a Fotografia – Dětský ateliér. Domy s obou stran Effmertova domu měly být demolovány a na jejich místě postaveny novostavby. Vlevo na snímku to byly domy majitelů Kočvarů, Šťastných a Rozboudů. Domy od Effmertů vpravo se zbořily jindy.


Rozboudů domek stojí stále na rohu Kanovnické a hradební. Býval v něm obchod Móda s velkou neonovou reklamou. Dříve František Riedl, obchod prádlem, pleteným a módním zbožím. Domy vlevo od Effmertova domu koupilo od Bytového podniku města v roce 1976 oděvní družstvo TYP a připravilo studii na rekonstrukci těchto domů na Družstevní dům. To už agresivní „Asanace bloku 10“ ztratila razanci, nebo vítězil zdravý rozum, také se připravovala městská památková rezervace a demolice domu, který má patro vysazeno na renesančních krakorcích již nepřicházela v úvahu. Družstvo Typ dokonce navrhlo v těchto domech podloubí, útvar hlavního architekta nebyl proti, ale neuskutečnilo se to. Jen se domy zvýšily o patro. Po roce 1991 se v domech v Kanovnické objevila PEKÁRNA RIA společnosti Ameriguide a ČERSTVÉ PEČIVO téže společnosti, která ve městě začala dynamicky podnikat. Později zmizela. V domě Kočvarů č. 7 bývala firma František Porák, závod uzenářský, nástupce Bohdan Kočvara. Maso – uzeniny se zde udrželo i po roce 1948. Také zde byl malý rychlý BUFET. V domě Šťastných č. 9 (s krakorci) bylo tradiční kloboučnictví Aloise Šťastného. Po roce 1948 dámské klobouky družstva Služba a potom Průzkumová prodejna odívání družstva TYP.


Dvoupatrový dům s valbovou střechou vlevo patřil léta Svazarmu. Mezi válkami sídlila v domě firma Carl Bilowitzky, konfektion für Damen (dámské oděvy) a Jakob Ofner, hut handlung (obchod klobouky a ještě měl zapsáno modiství). Po zboření domu U ještěra naproti, byla v podloubí domu Svazarmu zřízena opravna obuvi. „Asanace bloku 10“ měla neduhy již od začátku. Dodnes je pár kroků od náměstí královského města hluchý prostor.