Po roce 1918 byla německá škola zrušena, dům byl upraven pro byty a služby a na atice se objevil nápis LÉKÁRNA. To byla lékárna U sv. Huberta lékárníka Jaroslava Michla a Ludmily Michlové, zařízená před rokem 1923. Později se lékárna přestěhovala na druhou stranu Pražské, kde je dodnes. Není přesně zjištěno, kdy se atika nad hlavní římsou ubourala. V domě si otevřel fotoateliér Vilém Heiden a Otto Heiden holičství. Usadil se Otakar Coufalík, ladič pian, kamnář Josef Dobeš, švadlena Anna Uhrová a doktor Hájek.


V druhém domě podobného stylu s historizujícími štukaturami provozoval mědikovectví Josef Rybák, po něm až do roku 1950 Václav Rybák. Po roce 1918 měl Josef Rybák reklamu: „Výroba měděných a železných kotlů, pařáků, vaniček, jakož i veškerého měděného nádobí, lázeňských kamen, jakož i provádění veškerých prací pro pivovary, lihovary a továrny na cukrovinky“. Zajímavé je, že hned v sousedním domě, (na snímku není, byl zbořen dříve) bylo také mědikovectví a naproti na Pražské byl třetí mědikovec.


V přízemním domě s barokně tvarovaným štítem sídlil mědikovec Jakub Ambrož Měl v titulu „Mědikovectví a cínařství. Výroba aparátů na sodovou vodu, amerických kávovarů a měděného kuchyňského nádobí. Veškeré práce pro lihovary, pivovary a cukrovary“. V tomto domě Jakuba Ambrože byla po roce 1948 mlékárna. Byl to vlastně starší dvorec, kde v druhé částí sídlila firma Josefa Meinert – pivní tlakostroje, ledotvorná a chladící zařízení. Vešel se ještě obchodník dobytkem Václav Kočer, kolář Vojtěch Hubáček a truhlář František Bohoněk. V druhém domě nebyla škola, takže již od roku 1900 se zde střídaly další firmy.


Na snímcích je vidět vlevo část Koldomu.. Právě v tom místě stál renesanční dům Na staré poště, který byl zbořen v roce 1959. Pošta v domě byla prokazatelně už v roce 1533, kdy poštmistrem byl Paul Kheiser, který byl současně majitelem hostince v domě. Hostinec Na staré poště se udržel v domě až do poloviny 20. století.


Stará pošta a poštmistrovský úřad má souvislost s Černou věží. Po roce 1576 se totiž na Starou poštu přiženil k vdově Magdaleně po majiteli Jírovi budovatel Černé věže stavitel Vincenc Vogarelli. Byl poštmistrem asi do roku 1600, kdy úřad převzal jeho syn Kryštof. Současně měl Vincenc Vogarelli dům na náměstí. Ten zase vyženil v roce 1574 (to ještě nebyla Černá věž hotová) se Zuzanou Affunddahinovou, Kryštof Vogarelli poštu přestěhoval do domu zvaný Šmídovna, který vyženil.


Stará pošta přešla na rodinu Veselských. V roce 1613 byl dům, pravděpodobně do té doby gotický, přestavěn v pozdní renesanci. Pošta se ještě několikrát stěhovala na náměstí a zase zpět a na čas se zase do Staré pošty vrátila. Stará pošta byl patrový dům, kde kromě hostince Julie Teverné býval sedlář Alois Havelka, řezník František Dvořák, kamnář Sippel, firma Ornstein .- lihoviny a několik dalších.


Po roce 1981 byl na Pražské za Koldomem postaven nový blok domů zvláštního betonového stylu a parkovištěm v přízemí. V části se etablovala policie s provozovnou pasy a víza.


V roce 1989 a následně, když padla železná opona, tam byly fronty na pasy. Předtím byla „pasovka“ v ulici 28. října. Nedá se říci, že by nové domy za Koldomem byly vyloženě špatné, z určitých hledisek jsou dobré, ale ty původní byly poslední budějovické domy na této straně Pražské a Starého města.