Ale ve městě se ještě pro budovu neustálil název Pedagogická fakulta, PF nebo „Pedák“. Pořád je to setrvačností ROZHLAS. Ve skutečnosti ROZHLAS sídlí v budově až od roku 1949. Předtím to bylo od roku 1910 německé dívčí lyceum, zrušené v květnu v roce 1945. Potom objekt obsadil Úřad pro zajištění německého majetku. V budově se skladoval, evidoval a vydával nejrůznější majetek po Němcích.

Když tento státní úřad splnil své poslání, předalo město uvolněnou budovu ROZHLASU. Uvnitř byl prostor původní školy upraven pro potřeby rozhlasového vysílání a v roce 1949 slavnostně otevřel nové Krajské studio Československého rozhlasu tajemník Krajského národního výboru Josef Dubský. ROZHLAS měl v té době adresu: Československý rozhlas (nebo jen Vysílač České Budějovice), ul. Boženy Němcové 488.

Německé dívčí lyceum bylo postaveno v roce 1910 podle projektu architekta Richarda Staidingera z Vídně. To byl čas lehce pozdní vídeňské secese a navíc byl autor ovlivněn zrovna vrcholícím kubismem. Vznikla tak neobyčejná školní budova. Jediná ve městě s věží a ještě s ochozem a hodinami. Ochoz je ve výši 29 m, věž celkem vysoká 35 m. Předpokládá se, že v makovici věže budou uloženy dobové dokumenty, ale dosud nebylo třeba věž opravovat, takže se neví, co v makovičce je. Věžní hodiny byly vyrobeny v roce 1905.

Kubisticky pojata jsou např. okna na rohu v přízemí a vchod z ulice U tří lvů. Secesně kubistická stříška nad vchodem byla odstraněna v roce 1965 a obnovena v roce 2003. V ulici U tří lvů vedle lycea byla až do toho roku 1965 zahrada, původně založená jako „Kindergarten“. V letech 1965 až 1972 byla v těch místech přistavěna nová část ROZHLASU. Po roce 1990 sídlily v budově kromě Českého rozhlasu také detašované pracoviště České televize, oblastní kancelář ČTK a několik soukromých firem. V přízemí měla sídlo redakce kulturního časopisu JIH, který se slibně rozjel, ale zanikl. Český rozhlas potom původní objekt dívčího lycea uvolnil a zůstal v nové části v ulici U tří lvů.

Jihočeský rozhlas začal úplně prvně vysílat již 5. května 1945, ale nikoli z ROZHLASU, ale z provizoria v přízemí radnice, jenže Němci vysílání zastavili. Naplno začal vysílat od 9. května ráno. Teprve v roce 1949 bylo v ROZHLASU otevřeno normální hudební a činoherní studio, režie, hlasatelna a další nezbytná oddělení. Rozhlasovými přenosovými vozy byly zpočátku skříňový Peugeot a Renault a Praga Lady. Podle vzpomínek Ivo Fišera se začalo v ulici U tří lvů vysílat už v roce 1947, i když slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 1949. Vysílalo se z 2. poschodí, kde se stěny „studia“ obložily dekami, které přinesli zaměstnanci z domova, aby to zlepšilo akustiku.

Pedagogická fakulta si při rekonstrukci propojila ve dvou podlažích budovu ROZHLASU se sousedním objektem z roku 1911, kde již předtím „Pedák“ sídlil. To byla původně německá měšťanská škola chlapecká, po roce 1918 Česká měšťanská škola chlapecká. Do ROZHLASU soustředila Pedagogická fakulta humanitní obory (společenské vědy, hudební výchovu apod.), které se sem přestěhovaly z Kněžské ulice. Do roku 1955 se nacházel vchod do ROZHLASU v ulici Boženy Němcové. Ulice U tří lvů začínala u Žižkovy třídy a končila za Říhárnou u Mlýnské stoky. Toho roku byla ulice U tří lvů prodloužena až na Dukelskou.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. Příště se projdeme Rybní ulicí.

Jan Schinko