Vlevo na snímku je část nového dvoupatrového domu Rudolfa Prázného, vpravo jedna okenní osa patrového klasicistního Knappova domu.

Do dvora Říhova domku vede brána, vedle vlevo vrátka, asi kdysi do obchodu nebo dílny, ale nepodařilo se zjistit o jaký šlo v 19. století obchod. Krátce po pořízení snímku byly domek a dvorní objekt zbořeny a postaven zde patrový dům podobný sousednímu domu zubního lékaře Rudolfa Prázného. Mezi tímto nově postaveným domem a Knappovým domem zůstala ulička, která vedla dozadu k Prázným na dvůr. Ulička zmizela, až když se stavěl na místě Knappova domu Dům služeb.

Vlevo v domě u Prázných sídlila od poloviny 70. let 20. století do roku 1993 část Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Jedna kancelář ČHMÚ byla údajně v prostorách bývalé zubní ordinace. Hlavní část ČHMÚ měla sídlo do roku 1993 v budově Povodí Vltavy. V roce 1993 se ČHMÚ přestěhoval do vlastní budovy v Rožnově.

V domě Prázných z roku 1929 na místě Říhova domku byla ve 2. polovině 20. století čistírna „Expres, Sběrna prádla, Okresní podnik služeb“. Ve 30. letech 20. století měla v domě Anna Vedralová, rozená Božovská „Plissé – ažur – závod“. V Knappově domě vpravo sídlilo zastoupení Auto TATRA.
Ještě dále vpravo by pak následoval přízemní Glattův dům s tvarovaným barokním štítem, kde byl hostinec U Glattů Oldřicha Glatta a cukrářský provoz Roberta Blažka. Dnes stojí na areálech Knappů a Glattů (sousedsky na Knappovině a Glattovině) Dům služeb.

Senovážné náměstí se v roce 1934 přejmenovalo z náměstí Masarykovo na náměstí Švehlovo. Termín Masarykovo se přesunul na hlavní náměstí, do té doby náměstí Svobody.

První známý název prostoru před Vídeňskou bránou nebyl „náměstí“, ale Dobytčí trh. To bylo podle trhů dobytka. (Obvyklé i v jiných městech. Např. Václavák v Praze se jmenoval Koňský trh.) Před rokem 1875 se velké dobytčí trhy přestěhovaly k městské plynárně. Toho roku 1875 se oficiálně prostranství nazvalo Senovážné náměstí, lidově německy Heuwagplatz, podle městské mostní váhy, na níž se vážily zejména povozy se senem.
Ve městě sice již existovala železnice, ale běžnou dopravu zboží a osob zajišťovali koně. Právě na Senovážném byli známi koně u Ferusů. Ještě dnes si dříve narození Budějovičáci vzpomenou na rozvernou otázku – Víš, jak kouše Ferusů kobyla?

V roce 1916 bylo Senovážné náměstí přejmenováno na náměstí arcivévody Karla Františka Josefa, zkráceně náměstí arcivévody Karla. Roku 1919 na Masarykovo. Hned po 2. světové válce se Švehlovo náměstí nazvalo Náměstím maršála Stalina. Používalo se běžně Stalinovo náměstí. Stalin se v názvu udržel velmi dlouho. Teprve k 1. 5. 1962 došlo ke zrušení „Stalina“ ve městě (včetně Stalingradské ulice a pod.) a Senovážně obdrželo jméno náměstí 1. máje. Od 1. 1. 1992 se vrátilo Senovážné náměstí. Dříve narození stejně tento název stále používali.

Půdorys Senovážného náměstí se rýsoval již v 17. století. Na plánu města z roku 1783 je na východní straně už 10 domů. Ucelenou frontu domů umocnil Vyšebrodský dům z roku 1863 na rohu Lannovky. Dále tvořily řadu dům Prázných, Říhův dům, Knappův, Glattův, Okresní soud a státní návladnictví, Ferusů, Vlasáků a dům s hostincem U města Prahy na rohu Žižkovy třídy (ten byl upraven pro německou obchodní školu, dnes Vyšší odborná škola). Začlenil se i poněkud příliš hranatý Dům služeb.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. V jeho dalším díle se vydíme do Schwazzenberského paláce.

Jan Schinko