Jeho historie sahá až do 14. století, kdy je v místech dnešní vodárny, fotbalového stadionu SK České Budějovice a bývalého vývojového střediska Motor – Jikov ostrov tvořený náhonem z Vltavy na Luční mlýn a hlavním korytem Vltavy. Jez, zvaný později Luční, se nacházel přibližně v místech nové lávky přes Vltavu v prodloužení ulice E. Pittera. V roce 1513 byl u Lučního mlýna postaven hamr, v roce 1522 brusírna a roku 1542 pila. Vodárenská věž byla postavena v roce 1724 a upravena do výšky 44 m roku 1882. Následujícího roku 1883 postavil na ostrově Carl Fürst strojírnu a slévárnu.

Název Střelecký ostrov se objevil a ustálil po roce 1875, kdy si dne 8. 9. 1875 otevřeli na ostrově budějovičtí ostrostřelci střelnici. C. k. privilegovaný měšťanský ostrostřelecký sbor měl od roku 1748 vlastní střelnici na Mariánském náměstí směřující podél Pražské silnice. Tato střelnice byla v roce 1867 zrušena z důvodu určitého nebezpečí pro okolí (i když to byli ostrostřelci). V prostoru po střelnici byla pak postavena měšťanská pivnice, později s názvem restaurace Metropol a stranou Bio Grand. Dnešní ulice 28. října se dlouho jmenovala Střelnická.

Ostrostřelci byl významný privilegovaný sbor, který měl např. v roce 1878 celkem 235 členů, z toho 165 uniformovaných, 140 neuniformovaných a 30 hudebníků. Podílel se na různých slavnostních akcí ve městě (vítání císaře Františka Josefa apod.) a zajišťoval za rakousko – pruských válek ochranu dělostřeleckých skladů pod Rudolfovem (to byla jeho poslední vojenská akce). Ve sboru byla většina Němců, menšina Čechů. Ostrostřelci zanikli po roce 1945.

Po roce 1950 se na Střeláku už nestřílelo. Plocha střelnice byla přístupná a v náspu pod vysokou zdí kluci z okolí kutali a vydlabávali různé střelivo. Masivní zeď tam čněla dlouho. To již vedle hrál na fotbalovém stadionu Slavoj (předtím SK Meteor) v silné sestavě s Hajšmanem, Španingerem, Feiglem, Prokešem, Rynešem a dalšími.

Roku 1897 byla na ostrově vybudována plovárna. Nacházela se v místech bývalého hamru, kde náhon z Lučního jezu vytvářel další ostrov, tedy spíše ostrůvek, z toku z vodárenského jezu. Plovárna zanikla po roce 1932, kdy byly regulovány ve městě řeky a postaven Jiráskův jez a také proto, že Vltava už nebyla tak čistá.

Na plovárnu chodili převážně Němci. Němci také měli v prostoru fotbalového stadionu SK napřed Jugenspielplatz a potom hřiště DFC Budweis. Po roce 1945 hříště SK Meteor, DSO Slavoj, pak jen Slavoj, potom Dynamo JČE a dnes SK.

Majitelem Fürstovy strojírny a slévárny se stal v r. 1905 Ernest Rehm. V r. 1940 Friedrich Beckhof. V letech 1945 až 1948 to byla „Českobudějovická strojírna, dříve Friedrich Beckhof“. Od 1. 1. 1949 už jen Českobudějovická strojírna, zkratkou ČBS, lidově Čebes, zařazená jako závod do n. p. MOTOR – UNION. Bylo to propletenější, Čebes byl od roku 1946 v n. p. PAL, který sídlil v Dukelské ve Westenově vile. V roce 1961 bylo do někdejší ČBS přestěhováno z Prahy vývojové středisko JIKOV. K ČBS patřila na Střeleckém ostrově i vila Tivoli. Na Střeleckém ostrově měla také letní cvičiště jednota Orel.

Střelecký ostrov přestal být ostrovem před rokem 1940, ale východní koryto a dva železné obloukové mosty přes oba toky tam byly ještě po roce 1953. Do prázdného koryta vyvážela Hardtmuthka výmět (poškozené tužky a tuhy) a mour. Do roku 1958, kdy se postavil most Pionýrů (Litvínovický most) zanikl Střelecký ostrov jako ostrov úplně. Luční jez zmizel s regulací Vltavy. Názvosloví ale nezaniklo.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. Příště se vydáme do Kanovnické ulice.

Jan Schinko