Čéčova ulice se v tom čase začala v půdorysu rýsovat jako krátká ulička končící v polích. Oficiálně vznikla v roce 1931.


Josef a Jana Svatkovi koupili v těchto místech pozemky a nemovitosti v letech 1927 a 1928. Strojník Josef Svatek si zde potom zařídil sklady a opravy všech hospodářských strojů.

Na snímku jsou patrné zdvojené koleje tramvají. Koleje vedly o pár metrů dál k hostinci U zastávky, kde končila tramvajová linka „P“ před železniční zastávkou Staré město.

Budovy a pozemky byly Josefu Svatkovi vyvlastněny v tzv. veřejném zájmu výměrem Jednotného národního výboru (JNV) ze dne 7. 10. 1952. Veřejným zájmem bylo v tomto případě „zřízení troleybusové točny“.

Svatkovi se odvolali ke Krajskému národnímu výboru, který vyvlastnění majetku ve veřejnému zájmu dne 4. 11. 1952 potvrdil. V roce 1953 podali Svatkovi žádost, aby jim byla alespoň pronajata jejich zahrada, kam točna nezasahovala. JNV žádost zamítl s tím, že zahrada je již pronajata. Jak se pak ukázalo, byla pronajata pracovníkovi toho odboru JNV, který žádost zamítal. Později si prostor pronajal Svazarm pro autoškolu.

Trolejbusová točna se na nároží Pražské a Čéčovy vybudovala v roce 1953. Podle pamětníků tam točna byla asi dva až tři roky a pak se tiše zlikvidovala. Měla to být manipulační točna. Trolejbusy linky č. 2 se tehdy otáčely u hřbitova. Pamětníci pochybují, že by se kdy na točně v Čéčovce trolejbusy točily. Navíc v restitučním řízení po roce 1990 se našla v archivech k této točně jen skica.

V roce 1964 konstatoval Městský národní výbor, že zděné objekty bývalé Svatkovy strojírny jsou velmi zchátralé až demoliční a zařídil, že manželé Svatkovi areál prodají, přesněji odevzdají, státu za 125,60 Kč. Dnes stojí v těch místech budova spořitelny s neobvyklou fasádou se sochami lvů od Miroslava Párala z Č. Krumlova z roku 1994. Lvi s polidštěným tělem vyvolali tehdy polemiku.

Po odstranění trolejbusové točny u Svatků se zde krátce do roku 1957 točil autobus č. 2, trolejbus č. 2 končil totiž u hřbitova. Autobus č. 2 měl projíždět Kněžskodvorskou do Kněžských Dvorů, obočit na Nemanickou a po Pražské do Nemanic. Od 1. 1. 1958 však jezdil od hřbitova do Nemanic přímo a od 19. 10. 1959 byl trolejbus č. 2 prodloužen od hřbitova až do Nemanic.

Jeden čas měla konečnou u Svatků autobusová linka č. 6. To byla vůbec zvláštní linka. Začala jezdit 1. 10. 1958 z náměstí Stráže svobody ulicí Neplachovou na Pražskou, po náměstí, Švermovou, po Stalinově náměstí, okolo KNV a přes most u vodárny do Plané. Náměstí Stráže svobody bylo ovšem zrušeno už v roce 1955. Potom se linka č. 6 otáčela u Svatků a od 19. 10. 1959 byla prodloužena do Kněžských Dvorů.

Zajímavý byl plán linky č. 6 z roku 1957. Měla jezdit od Svatků ulicemi Čéčova, Neplachova a po celé délce staré Staroměstské kolem staroměstského hřbitova. Na náměstí se počítalo s tím, že bude jezdit po straně Plachého uličky a kolem Zvonu. Ale napojení Staroměstské na městskou dopravu se už neuskutečnilo. Začal se stavět Koldům a původní Staroměstská ulice byla radnicí odsouzena k demolici

V Čéčovce měla ještě konečnou autobusová linka č. 11 zavedená 4. 11. 1972. Točna nebyla přímo u Svatků, ale asi o 100 m dále. Trasy linek se s rostoucím Pražským sídlištěm rychle měnily. Linka č. 11 byla převedena do Plzeňské a od 1. 9. 1975 se objevila linka č. 12. Čéčovu ulicí potom už městská doprava nejezdila.

Máte doma staré záběry Českých Budějovic a chcete je zveřejnit v tomto seriálu? Není nic jednoduššího. Kontaktujte nás a přijďte do redakce. Vaší pamětihodností se následně potěší čtenáři sobotního seriálu Putování městem. V jeho dalším díle zavítáme mezi baráčníky do Čtyřech Dvorů.

Jan Schinko