„Na programu byla jak zdravotní témata, tak také pedagogická,“ uvedla jedna z organizátorek Renata Švestková. Účastníci konference se shodli, že děti by se měly tomuto nebezpečnému materiálu, který se používá jak ve zdravotnictví a v potravinářství, tak i pro výrobu dětských hraček, vyhnout.


Jak ve svém příspěvku uvedl například primář Milan Hanzl, novorozenecké oddělení českobudějovické nemocnice už valnou většinu zdravotnických pomůcek z PVC nahradila.


Také Mateřská škola Nerudova se může pochlubit tím, že děti zde nepřijdou do styku s žádnou hračkou z problematického plastu.


Vlivy PVC na zdraví a životní prostředí se věnují ve výuce studentů také Zdravotně sociální a Pedagogická fakulta JU, které konferenci spolupořádaly. Na druhé zmíněné fakultě byl letos otevřen dokonce nový obor, který se těmito tématy zabývá, a sice Přírodovědná a ekologická výchova.