Hlavně kvůli zákonnému limitu. Někteří zastupitelé si nebyli jisti, kolik peněz lze z veřejných prostředků poskytnout soukromému subjektu, kterým hokejový klub je. „V obecné rovině lze říci, že základním limitem pro poskytování finančních prostředků v tzv. režimu de minimis je maximální částka dvě stě tisíc euro v časovém rozmezí tří let," říká náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD). Aby zastupitelé mohli dostat podrobnější podklady, jednání o podpoře bylo posunuto na příští zasedání. Koalice v čele města však může počítat i s hlasy opozice, jak naznačil zastupitel Ivo Moravec (HOPB).

Tři milionySměrnice Evropské unie stanoví limit podpory pro soukromý subjekt z veřejných zdrojů 200 000 euro na tři roky. Motor už peníze z veřejných zdrojů získal a chce si také nechat určitou rezervu, takže nyní žádá o tři miliony korun, které nezbytně potřebuje.

Město hledá cestu k hokeji

Zastupitelé krajského města řeší nejednoduchý úkol. Jak bez obcházení zákona finančně podpořit ČEZ Motor České Budějovice.

Vloni a předloni si město objednalo u klubu reklamu a propagaci za šest milionů korun. Letos ale smlouva o reklamě nebyla uzavřena. Motor tak uvedené peníze nedostal, ač s nimi na základě některých jednání s městem počítal. V rozpočtu klubu, který se pohybuje kolem částky 40 milionů korun, je to podle generálního manažera klubu Stanislava Bednaříka citelná ztráta. Proto se Motor obrátil na město s žádostí o přímou podporu tři miliony korun.

V zastupitelstvu se sice našli na posledním jednání příznivci podpory pro hokej u různých stran, ale nakonec bylo rozhodnutí odloženo. Aby mohly být doplněny podklady. „Do materiálu budeme ještě doplňovat vyjádření ředitele Sportovních zařízení města České Budějovice o případných finančních prostředcích v režimu de minimis poskytnutých tomuto klubu ze strany příspěvkové organizace," vysvětluje náměstek primátora Petr Podhola (ČSSD). Pokud zastupitelé částku schválí, budou peníze uvolněné z rozpočtové rezervy města.

Jedním z hlavních argumentů příznivců podpory pro hokejisty jsou reprezentace a propagace města a celkový přínos klubu pro České Budějovice. „Není to jen finanční podpora, ale také poděkování klubu za jejich práci," míní o penězích zastupitel Michal Šebek (ODS) a připojuje, že hokej je pro obyvatele města sport číslo jedna. A nabízí nejen zábavu při utkáních. Podle Michala Šebka „A" tým a jeho hráči jako vzory přitahují ke sportu také mládež.

S podporou pro klub přitom počítá nejen koalice, ale i opozice. „V současnosti jsme spíše nakloněni podpoře. Je zde stále ještě čerstvý příběh Motoru, který vstal z mrtvých," říká zastupitel Ivo Moravec za klub HOPB. „Pomoc tradičnímu sportovnímu klubu, který městu dělá dobrou reklamu považuji za přípustnou," dodává Ivo Moravec, ale upozorňuje, že musí být v souladu se zákonem.

Podle většiny zastupitelů by se stejně měla najít dlouhodobá forma spolupráce města s vrcholovými sportovními kluby. „Město takový model hledá," potvrzuje Petr Podhola. (win)