Kauza má podle Bouzka několik rovin. Z různých důvodů šetří smlouvu policie a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pokaždé jde o to, jestli byla smlouva zadána a prodloužena formálně správně podle zákona, nebo došlo k nějakým pochybením. Bouzek upozorňuje, že na současné radě města zůstává rozhodnutí, co udělat se smlouvou a navíc připojuje, že bývá zpochybňována její vyváženost a ekonomická výhodnost ve vztahu k městu. Chtěl by, aby byla smlouva vypovězena a vypsáno nové výběrové řízení. „V tomto směru se podařilo na posledním jednání rady města prosadit záměr vypovězení dané smlouvy," uvádí Tomáš Bouzek.

Ten byl mimo jiné také iniciátorem vypovězení smlouvy města se společností Jihočeská parkovací. Smlouva na dodávky výpočetní  techniky a služeb už by tak byla druhým kontraktem, který by byl z Bouzkovy iniciativy „odstřelen".

Podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové ale zatím bylo na radě města schváleno jen to, že do 31. prosince bude určen další harmonogram postupu spolupráce se společností BIT SERVIS. „Zda město skutečně smlouvu vypoví, bude teprve předmětem jednání rady," zdůraznila Jitka Welzlová pro Deník ohledně Bouzkova prohlášení. Smlouva má výpovědní dobu jeden rok a představuje zhruba objem dodávek ve výši 10 milionů korun ročně. Firma se vyjádřila, že by se přihlásila i do nové soutěže.