„Rodičům dosud hrozil postih maximálně 500 korun,“ uvedl k problému náměsek primátora Petr Podhola a dodal, že napříště budou pokuty větší. Jejich horní hranice by měla sahat ke třem tisícům korun. Zároveň se radnice chystá na další opatření. Chce využít možnost, že by rodičům, jejichž ratolesti se v extrémní míře potýkají s neomluvenými hodinami, pozastavila až na tři měsíce výplatu dávek v hmotné nouzi. Nová pravidla by měla fungovat od letošního září.

V končícím školním roce „nasbíraly“ děti v základkách, které zřizuje českobudějovická radnice osm tisíc neomluvených hodin.

„Je otázka, kde a čím se ty děti zabývají, když nejsou ve školních lavicích,“ říká náměstek primátora Petr Podhola. Doplnil, že možná kvůli záškolákům vznikne dislokované pracoviště městské policie v Lannově třídě. Radnice ale chystá více opatření. „Budou ve dvou rovinách. První rovina je o prevenci, a ta je velmi důležitá,“ zdůrazňuje Podhola. Druhá rovina se týká postihu záškoláctví.

Od září se změní řády všech základek, které spadají pod budějovickou radnici. Neomluvené absence do 25 hodin budou řešit nadále školy, případně v rámci širších komisí se zástupci dalších institucí. Od hranice 26 hodin nastoupí pokuty pro rodiče. Dosáhnout by mohly až tří tisíc korun.

Už teď se ale větší záškoláctví nahlašovalo policii.

Podle primátora Juraje Thomy není vyloučeno, že pokuty budou vymáhány i exekucí. „Myslím si, že ten největší stimul bude odebrání dávek v hmotné nouzi až na tři měsíce,“ doplnil k chystaným opatřením Thoma.

Školy by zpřísnění postupu uvítaly. „Potýkáme se s tím v takových vlnách,“ vysvětlil k záškoláctví Miroslav Poláček, ředitel ZŠ Oskara Nedbala, která je s 870 žáky třetí největší školou v republice. Podle Poláčka se jedná většinou o několik jedinců, kteří se sejdou třeba v rámci ročníku. Když školu dokončí, je zase nějaký čas klid. Poláček dodal, že domluvy mnoho neřeší.

Radnice také chce, aby napříště spolupracovaly více všechny zúčastněné instituce včetně městské policie.