"Například u hrazení správních poplatků, což je třeba vydání živnostenského listu, loveckého a rybářského lístku,“ uvedl včera tajemník úřadu Zdeněk Řeřábek. Občané mohou kartou platit také nájemné za zábor veřejného prostranství nebo za prodejní nebytové prostory. „Uhradit tímto způsobem je možné i vydání parkovacích karet či pokuty udělené živnostenským úřadem ve správním řízení,“ doplnil Řeřábek. Cílem nové iniciativy radnice je podle tajemníka to, aby se platební kartou mohly v blízké budoucnosti hradit veškeré poplatky, například poplatky za psy, které dosud tímto způsobem není možné platit. „Zavedení možnosti bezhotovostní platby je vstřícným krokem směrem k občanům, kterým nově nabízíme i úhradu poplatku za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO,“ zmínil Řeřábek. „Platit kartou je nyní možné pouze v hlavní budově magistrátu na náměstí Přemysla Otakara II. v přízemí v hlavní pokladně,“ upozornila tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. Pokud se služba osvědčí a veřejnost o ni projeví zájem, chce ji magistrát rozšířit i na další své budovy, kde dochází k výběru plateb od občanů. Včera jsme zachytili zrovna jednu z plateb kartou.