„Jelikož letos slavíme devadesáté výročí vzniku samostatné Československé republiky, chtěli jsme tehdejší události připomenout více než symbolickým pokládáním věnců nebo slavnostním shromážděním na radnici,“ řekl českobudějovický primátor Juraj Thoma.

Výstava byla nainstalována minulý týden, a prvními návštěvníky tak byli hosté, kteří se zúčastnili pátečního slavnostního udílení vyznamenání Za statečnost a Za zásluhy.

„Výstava přibližuje nejen samotné události roku 1918 v Českých Budějovicích, ale i širší souvislosti a tehdejší život obyvatel,“ pokračuje autor výstavy Leoš Nikrmajer z Jihočeského muzea.

„Lidé si mohou prohlédnout nejrůznější dokumenty a fotografie vztahující se k říjnovým událostem – například telegramy a vyhlášky, tisk, letáky, fotografie ze shromáždění na náměstí. Dále také třeba uniformu rakousko-uherské armády označenou již červenobílou páskou národní stráže nebo kabátek sokolů, kteří tehdy sloužili jako pořádková stráž. Kromě toho jsou součástí výstavy i artefakty, které se týkají hospodářské situace a každodennosti na konci války,“ dodal Leoš Nikrmajer.