„Rozhodně jsme nezavrhli velké jízdní řády. Naopak, na velkých nádražích se snažíme zavádět digitální displeje, které jsou mnohem lépe čitelné a cestující se v nich podle našich zkušeností mnohem lépe orientují,“ říká. „Do malých zastávek taková zařízení logicky neinstalujeme a papír za sklem je v tomto případě nejlepší kvůli vandalům,“ vysvětluje.


Mnoha cestujícím se právě tento systém nelíbí. „Značná část cestujících bez brýlí je nepřečte. A že by se České dráhy řídily zásadou, čím dražší jízdné, tím menší jízdní řády?“ zamyslel se Miroslav Merten z Č. Budějovic.