Detekční zařízení vstupů do soudních budov a pracovníci privátních bezpečnostních agentury odhalili u přicházejících osob 152 256 nebezpečných předmětů. Z toho bylo 374 střelných zbraní a 39 862 bodných. Dalších předmětů schopných zranit, tedy kapesních nožů, šroubováků, nůžek atd., bylo odebráno 112 020. „Přitom 64 ze 165 soudů ještě nemá vůbec žádné kontroly vchodů,“ napsal deník OÖN.

Dražší hroby

Poplatky na rakouských hřbitovech se značně zvýšily. V Ansfeldenu třeba za urnový hrob zaplatí ročně místo 22,50 nyní 50 eur plus samostatně vedený poplatek 10 eur za užívání hřbitova. Město to podle listu OÖN odůvodňuje velkými investicemi v minulých letech. Sociální úlevy starosta odmítá s poukazem na to, že zdražení představuje jen tři eura za měsíc. Na hřbitově sv. Barbory v Linci stouply poplatky za kompletní hrob na 590 eur na deset let. Protože dosud byly diferencovány podle typu náhrobků a tentokrát se začne platit paušálně, některým rodinám to prý může připadat jako skokové zvýšení.

Linec rozkvete

Město Linec začalo s jarní výsadbou květin. Do parků jich umístí 118 000, z toho 68 000 macešek, 12 400 kopretin a 18 000 fial ve čtyřech druzích. Výsadba potrvá čtrnáct dnů. Celý sortiment byl vypěstován ve sklenících města.

Krucifixy se „smí“

Umisťování krucifixů v mateřských školách je podle rakouského ústavního soudu přípustné. Ani z pohledu odluky církve od státu nejde o státní preferenci některé konkrétní víry, řekl soud. Ani religiózní oslavy jako Mikuláše neporušují ústavu, protože účast na nich není povinná. „Stížnost proti křížům a církevním slavnostem podal otec z Dolních Rakous,“ píše linecký list OÖN. „Atheista chtěl, aby jeho dcera vyrůstala bez učení náboženství, světonázorově otevřeně a pluralitně. Dolnorakouský zákon o mateřských školách ale zahrnuje i prvek církevní výchovy, a to vyvěšení krucifixů, protože většina dětí se hlásí ke křesťanství. Stěžovatel v tom vidí prohřešek proti základní svobodě myšlení, svědomí a víry.“

Manažerky přicházejí

Do roku 2018 má podíl žen v dozorčích radách podniků s většinovou účastí státu být 35 procent. „To je 55 firem, mezi nimi ÖBB, Národní banka nebo státní lesy,“ popisuje deník OÖN. Shodla se na tom rakouská vláda. U soukromých firem sázejí SPÖ a ÖVP na příkladný účinek svého opatření.

Norma je kompromisem, uvedl list. Ministryně pro záležitosti žen Gabriele Heinisch-Hoseková požadovala ženskou kvótu 40 procent, ministr hospodářství Reinhold Mitterlehner chtěl pouze 30 procent. Do roku 2013 má podíl žen stoupnout na čtvrtinu.

Sankce za nedodržení kvóty nejsou. Podle Hosekové postačí výroční zprávy, v nichž podniky budou muset dokládat postup „feminizace“ dozorčích rad. O sankcích se má diskutovat až tehdy, nebude–li během sedmi let stanovené číslo naplněno, tedy nejspíš jinou vládou, jak dodal linecký list.
Dalším krokem by podle ministryně mělo být dosažení toho, aby normu přijaly do svých kodexů firmy obchodovatelné na burze.