„Chov obcí zase mohutně získává na významu,“ říká prezident zemské zemědělské komory Hannes Herndl.

„Potenciál na domácím trhu je značný,“ píše list. „Průměrný Rakušan sní za rok asi sto kilogramů masa. Skopové v tom zaujímá s 1,2 kg zhruba jedno procento. Pro srovnání – v Řecku je na hlavu zkonzumováno jedenáct kilogramů tohoto masa.“ 72 procent skopového snědeného v Rakousku pochází z domácích zdrojů. „Žádoucí by bylo i rozšíření mléčné výroby,“ připomíná v deníku Herndl. „Pouze tři desetiny procenta v zemi vyrobeného mléka je ovčího.“ K chovu ovcí je využito asi 10 000 hektarů zemědělské plochy, především v těžce obdělávatelných oblastech.

Facka sem, facka tam

Stále kurioznější je případ facky uštědřené pětiletému chlapci ve školce františkánek v rakouském Vöcklabrucku řádovou sestrou. „Den poté synka ze školky odhlásila matka a přitom dala facku zase oné učitelce,“ napsal deník OÖN. Sestru po incidentu se žákem řád bezprostředně suspendoval s odůvodněním, že jakékoliv tělesné násilí je nepřípustné. Zástupkyně rodičovské rady rychlého odchodu učitelky velmi lituje, píše list.

Poslankyně zemského sněmu Maria Wagenederová, mluvčí pro rodinu Zelených, vidí v možné příčině konfliktu – „přetažení“ sestry – důvod k úpravě zákona o služebním poměru, který by učitelkám mateřských škol mj. poskytl znovu možnost odpočinout si při neplacené dovolené, znovuobnoveném „sobotálesu“. To by jim prý umožnilo „natankovat“ síly a znovu zvládat vysoké nároky, říká,

Linec se zadlužuje

Hospodářská krize se promítla i do rozpočtu Lince. „Aby město mohlo v příštím roce investovat, vezme si další úvěry ve výši 57,9 milionu eur,“ napsaly OÖN. „Zadlužení občanů městy tak stoupne na 5400 eur na hlavu.“ Celkový dluh v novém roce poprvé překročí miliardovou hranici. Rozpočtové závazky stoupnou na 595 milionů eur, dluhy městských společností na 432 milionů.

Rozpočet města v příštím roce bude 666,2 milionu. Příjmy jsou plánovány ve výši 506,5 milionu, výdaje 541,3 milionu. Daňové příjmy města klesnou o 3,9 milionu na 156,6 milionu, komunální poplatky vynesou 119,4 milionu proti letošním 122 mil. Město zatěžují personální a výdaje, které se příští rok zvýší o 1,4 na 112 milionů, a odvody do zemského rozpočtu, které stoupnou z 99,4 na 106,5 milionu.