Pozdější začátek prázdnin se řada rodičů snaží „ošidit“ a děti „vysvobodit“ už s koncem června. Školy se brání oznámeními takových případů ke správnímu řízení. „V roce 2008 takto ‚udali‘ 254 rodin, loni 233, letos do června 180,“ píší OÖN.

Mnoho případů se týká rodin migrantů. „Otcové třeba přicházejí s letenkami či jízdenkami do zahraničí,“ popisuje linecký list OÖN. Jinde zase mají zkušenost s výrazněji četnými úmrtími či narozeními dvojčat v rodinách školáků na Balkáně právě v tomto období. Upozorňování na školní povinnost moc nedbají, mnozí prý uhnou až pod hrozbou oznámení. Okresní školní inspektorka z Welsu Barbara Pitzerová doplňuje: „Už žádná tolerance! Školní rok končí 9. července, to vědí všichni už od září minulého roku. Ani zakoupené jízdenky nejsou nic platné…“Vedoucí správního odboru magistrátu ve Welsu Manuela Pfannová potvrzuje, že školní úřad leta této praxi přihlížel. „Až teď zkrátka bere zřetel na zákonnou povinnost školní docházky.“

Ze 6970 hornorakouských maturantů letos složilo zkoušky úspěšně 6440. „Pětina dokonce s vyznamenáím a pětina na dobře,“ napsal linecký deník OÖN. Sedm a půl procenta studentů na druhé straně propadlo – na odborných středních a vyšších školách dokonce 17,7 procenta. Opakovat v září má příležitost 4444 žáků.

Na okraj poznamenal linecký deník OÖN, že i v Rakousku je učitelství stále více ženským povoláním. V roce 2008/09 měly ženy 70procentní převahu. V letech 60/61 jich bylo jen 45 procent, 80/81 pak 57 procent. Na školách prvního stupně je z deseti vyučujících dokonce devět žen.

Rakousko a jeho chudí

Sociální výbor rakouské Národní rady dal zelenou k projednání nového zákona o minimálním zajištění, které by mělo nahradit různé dávky sociální podpory. Návrh předpokládá pro letošní rok poskytování samostatně žijící osobě 744 eur měsíčně, dvojici 1116 eur. Na dítě se má přispívat 134 eury, od čtvrtého v rodině 112 eur. Poživatelé zajištění jsou automaticky zdravotně pojištěni.

„Podmínkou udělení dávky je ochota dotyčného pracovat,“ napsal linecký deník OÖN. Poživatelé jsou vždy registrováni na úřadu práce. „Výjimky platí zásadně jen pro osoby, které pečují o děti do tří let nebo potřebné rodinné příslušníky, nebo které se ještě vzdělávají.“ Poživatelé dále nesmějí mít vlastní úspory nad určitou hranici, toho času 3720 eur. „Při pobírání zajištění déle než půl roku se majetek převyšující tuto hranici musí zpeněžit,“ píše deník. Povinnost dávky vracet zpětně je omezena na výjimečné případy, například při zéskání značného dědictví nebo při zjištění podvodného získání dávky.

Při včasném projednání zákona v národních radách by norma mohla platit od 1. září, napsaly OÖN. Horní Rakousy už nadto rozhodly, že měsíční minimální zajištění dostanou potřební v zemi ne dvanáctkrát, ale třináctkrát za rok. „Původně spolková vláda plánovala vyplácet je čtrnáctkrát,“ pokračují OÖN. „Vzhledem ke krizi ale zařadila ‚zpátečku‘ a shodla se na dvanácti dávkách. Země ale dostaly možnost vyplácet víc, a tak tomu bude i v Horních Rakousích. Už proto, že současná sociální podpora a příplatek k bydlení dělají víc než nových 744 eur minimálního zajištění,“ poznamenal linecký list. Proto jej vyplatí třináctkrát. „Rada pro sociální věci Ackerl by si sice přál vyplácet příspěvek čtrnáctkrát, ale narazil u hejtmana Pühringera, který prý nechce obce v hospodářsky těžkých časech přespříliš zatížit. Platit minimální zajištění totiž musejí z devadesáti procent právě města a obce. Proto byli také zástupci jejich svazu přizváni k projednávání změny,“ uzavírají OÖN.

Na jahody ne v sukni!

Na rakouských plantážích končí sklizeň jahod. V Dolních Rakousích měla i kuriózní moment – v osmi soukromých pěstebních podnicích zakázali vstup „sklízečkám“ v sukních a na varovných tabulích upozorňují, že vstup je z hygienických důvodů povolen jen v kalhotách. Podle provozovatele jsou důvodem stížnosti stálých zákazníků, kteří prý přestávali chodit s obavami, že ženy při sklízení vykonávají svou tělesnou potřebu rovnou na polích. „Od přikázání kalhot prý zase obchod kvete, porozumění pro opatření bylo údajně velké,“ cituje linecký Volksblatt pěstitele. Za dikriminační své opatření nepovažuje. O to by prý šlo jen tehdy, kdyby přístup ženám zakázal vůbec.

„Ústrojové nařízení platí jen pro jahodové plantáže,“ uzavírá list. „Pro nyní dozrávající pole malin a ostružin, kde plody rostou na vyšších keřích, prý nejsou žádná hygienická podezření, a tedy ani zákaz sukní…“ V Horních Rakousích nic podobného nezavedli – nikdo si prý na „malou“ na plantážích nestěžoval.

Kanonýři na startu

Na Haslingerově statku v dolnobavorském Kirchhamu v pátek začíná třídenní mezinárodní setkání střelců z hmoždířů. Sjíždí se jich na 3000 z 200 spolků v Německu, Rakousku a Itálii. V neděli 11. července se pokusí o světový rekord „v nejdelším pálení v řadě“.