Pracovního setkání se účastnil primátor Jiří Svoboda se strážníky. Ti v sídle městské policie zodpovídali dotazy rakouských kolegů, kteří si také prohlédli prostory a vybavení stanice. Návštěva se zajímala např. o jihočeské poznatky po zavedení protikuřáckého zákona, protože by velmi podobný měl začít platit od příštího roku i v Rakousku.

Primátor uvedl, že město právě připravuje novelu vyhlášky o veřejném pořádku. „Dosud stále platí vyhláška č. 5/2017 o ochraně veřejného pořádku, veřejné zeleně a čistoty veřejných prostranství, která zahrnuje také ustanovení o žebrání."