Celý týden bude zasvěcen informování o tom, jak rodinám pečujícím o dítě s postižením pomáhá služba raná péče a proč je životně důležité, aby vhodná podpora dítěte byla zahájena včas. A také jak klíčová je spolupráce rané péče s pediatry.

Raný věk jako okno možností

Mozek malých dětí se vyvíjí neobyčejnou rychlostí. Prvních 1000 dní života se někdy označuje jako „okno možností“. V období do tří let jsou kompenzační možnosti mozku tak obrovské, že umožňují nejlépe rozvinout náhradní mechanismy i u těch dětí, které mají v některé oblasti vývoje určitý hendikep. U nejmenších dětí je škoda každého dne, kdy dítě nezískává vhodné podněty a nemůže se rozvíjet. Přesto se raná péče stále nedostane k mnoha rodinám včas. Podle výzkumů ji využívá jen třetina rodin s dítětem s hendikepem. Jedním z důvodů je malá informovanost rodičů.

Raná péče pohledem jedné rodiny

Jsme rodina, která z důvodu postižení jednoho z našich dětí využívá službu rané péče v Jihočeském kraji. Rádi bychom s Vámi sdíleli, proč a v čem je služba pro rodiny s postiženým dítětem užitečná. Chceme tímto způsobem podpořit dobrou věc a zároveň velmi poděkovat za pomoc, které se nám dostalo a dostává. Vycházíme přitom ze svých vlastních zkušeností a prožitků.

Služba raná péče je potřebná,
• protože je schopná reagovat téměř okamžitě. První osobní konzultaci jsem absolvovala jako zhroucená matka během 48 hodin od okamžiku, kdy jsem do rané péče zavolala. Reálná vize budoucnosti mi dala alespoň částečnou vůli jít dál.
• protože je schopná věnovat velké množství času. První dvě konzultace zabraly dohromady 5,5 hodiny. Žádný lékař není schopen nám věnovat tolik času. Každá konzultace trvá cca 2 hodiny.
• protože je schopná psychicky podpořit. To asi člověk, kterému se jeho svět hroutí pod rukama, potřebuje nejvíc. Nikdo si nepřipouští, že se mu narodí dítě s postižením. Když se to stane, jste v šoku a nevíte, jak dál. Pracovník rané péče má zkušenosti, které nejlepší kamarád těžko zná.
• protože je schopná dojít k nám domů. Prostředí domova nerozptyluje dítě v jeho práci s poradkyní rané péče. Pro rodiče je to obrovská úleva od povinností spojených s cestou kamkoli počínaje balením a konče unaveným dítětem po několika hodinách v autě.
• protože je schopná nabídnout širokou škálu materiálů pro práci s dítětem dle jeho vývoje. Pracovnice rané péče vždy přinese několik pomůcek, díky kterým rozvíjíme další možné schopnosti našeho dítěte dle jeho možností. Rodiče nemohou nakoupit všechno a také nedokáží vždy správně odhadnout, co je právě pro jejich dítě vhodné.
• protože je schopná odpovídat na aktuální otázky různými formami – konzultace, telefon, mail. Využíváme všechny formy kontaktu podle akutnosti otázek. Vždy je na co se ptát.
• protože je schopná poskytnout kontakt na rodiny v podobné či stejné situaci. Raná péče také pořádá různé akce, kde se rodiče a jejich děti mohou setkat.
• protože podává ruku tonoucímu a zajímá se nepřetržitě o jeho stav nejen v době hospitalizace, ale i dlouho po ní. Zajímá se o radosti, starosti, pocity, zážitky i potřeby. Raná péče je kamarád do nepohody.

Narodilo se vám nebo někomu ve vašem okolí miminko s postižením? Narodilo se Vaše miminko předčasně? Nebo se u dítěte diagnóza zjistila v prvních letech jeho života? Právě pro vás je určena podpora rané péče. Máme působnost v celém Jihočeském kraji a v části Kraje Vysočina a služby jsou pro rodiny bezplatné. O službu můžete požádat přímo konkrétní organizaci podle toho, jaký typ hendikepu dítě má. V Jihočeském kraji to jsou: Společnost pro ranou péči, ARPIDA, I MY, Kaňka, APLA Jižní Čechy, AUTIS Centrum, Centrum pro dětský sluch Tamtam a Kolpingova rodina Smečno.

Program v celé republice

Do kampaně se tradičně zapojí na čtyřicet poskytovatelů rané péče z celé České republiky a kromě akcí zaměřených na odborníky bude probíhat i celá řada aktivit pro laickou veřejnost: výstavy, dny otevřených dveří, workshopy, akce pro rodiny a další. Podrobný program kampaně v českých městech je dostupný na https://tyden.ranapece.cz/. Kampaně podporují také studenti, dobrovolníci, sponzoři, významné osobnosti, vědci.

Jóga v kostele v Týdnu pro ranou péči.Jóga v kostele je součástí budějovického Týdne pro ranou péči.Zdroj: Společnost pro ranou péči

Společnost pro ranou péči
Pomáhá rodinám s dítětem s postižením žít naplněný život. Poradkyně rané péče přivážejí odbornou pomoc domů k rodinám. Společně s rodiči rozvíjejí dítě tak, aby co nejlépe využilo svůj potenciál. Od vzniku organizace v roce 1990 jsem provázeli tisíce rodin po celé České republice. Aktuálně se osmdesátičlenný tým Společnosti pro ranou péči prostřednictvím sedmi poboček stará o více než 900 rodin.

Zdroj: TZ Společnosti pro ranou péči