„Když jsme se o rechle začali zajímat, nikdo o ně nejevil zájem. Ale dostalo je místo nás Povodí Vltavy,“ říká Jaroslav Hlach, starosta Plavu. Mluví o technickém unikátu, který se nachází v zátočině řeky Malše kus proti proudu od vesnice.

Lávka

Plavští si požádali o převod od státu, protože opravovali lávku přes rechle a Povodí jim nechtělo přispět.

Nakonec se o náklady rozdělili se sousední obcí Doudleby, protože pomyslná hranice katastru tady prochází středem koryta řeky. Snaha o získání rechlí ale skončila neúspěchem.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydal před časem zajímavou památku státnímu podniku Povodí Vltavy. „Požádali jsme vodoprávní úřad o vyjádření, zda se jedná o vodní dílo nebo ne. Nazval to vodním dílem,“ uvedl včera vedoucí provozního střediska Vltava České Budějovice Jan Flíček za Povodí Vltavy s. p. Ze zákona se tak stalo Povodí vlastníkem vodního díla.

Plav však doufal, že rechle se budou dál opravovat. „Máme ve svazku obcí Pomalší různé akce. Měli bychom možnost zažádat i dotace na takovouhle věc,“ dodává starosta Hlach a připomíná, že rechle leží na zajímavé cyklotrase, která vede údolím řeky Malše. Unikátní konstrukce se opírá o tři kamenné pilíře, z nichž prostřední se nachází ve středu koryta. Znalecký posudek ocenil stavbu na více než 1,6 milionu korun.

Název rechle pravděpodobně pochází z německého výrazu pro hrábě, protože polenové dřevo se při plavení zachycovalo o konstrukci, která svou funkcí vzdáleně připomínala právě hrábě. Přes tři pilíře vede prkenná dřevěná lávka pro pěší, která je umístěna na ocelové konstrukci. Vlastní sklápěcí konstrukce rechlí je na západní polovině stavby.

Základem konstrukce jsou ocelové nosníky, na kterých je sklápěcí řetězový mechanismus vlastních rámů sklápěných do vody pomocí vrátků se řetězy.

Stavba vodního díla z konce 19. století je v dobrém technickém stavu. Ministerstvo kultury ČR prohlásilo rechle na Malši za kulturní památku a Povodí slibuje, že ji nebude zanedbávat. „Připravujeme opravy na příští rok až rok 2010,“ uvedl Jan Flíček s tím, že Povodí chce vyměnit například zrezlé závěsy, aby se zařízení uchovalo pro budoucnost.