Petici předali včera zástupci ekologických sdružení krajskému radnímu Jiřímu Netíkovi. „Sousední Německo či Rakousko a další evropské země recyklují kolem poloviny komunálního odpadu, ale Česká republika kulhá pozadu s pouhými 16 %. Hlavním důvodem jsou špatné recyklační služby. Zatímco popelnice stojí před každým domem, k barevným kontejnerům na tříděné odpadky musí průměrná domácnost dojít 170 metrů,“ uvedla za petiční výbor Růžena Šandová.


Celá petiční akce se kryje s cíli Plánu odpadového hospodářství České republiky i Jihočeského kraje a žádá, aby byly dodrženy. Zlepšením recyklace, mimojiné i zavedením běžného třídění bioodpadu z domácností, by se tak mělo snížit množství odpadu ukládaného na skládky.


Petici podepsala řada významných lidí. Jsou mezi nimi například ministři Karel Schwarzenberg, Martin Bursík, ministryně Dana Kuchtová, ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták, ředitel Ústavu systémové biologie a ekologie AV ČR Michal Marek, členové skupiny Nezmaři či Pavlína Jíšová.