Výstava na deseti panelech podává přehled o jednotlivých druzích zpracování odpadů, mezi něž patří skládkování, spalování, ale i kompostování. Zaměřuje se na situaci v Českých Budějovicích, informuje o odpadových zařízeních v jižních Čechách a srovnává zdejší podmínky s celkovou situací v České republice.

„Jde o to vzbudit zájem, lidé mohou sami něco podniknout v místě, kde žijí,“ řekl autor výstavy Petr Drahoš ze Sdružení Calla. Velký problém jsou podle něj zejména biologicky rozložitelné odpady, které se v Jihočeském kraji dosud téměř netřídí.

„Lidé můžou třeba sami začít kompostovat nebo požadovat po starostech, aby v obcích zavedli tříděný sběr bioodpadů,“ zmínil Drahoš. Zářným příkladem je v jižních Čechách město Písek, které již bioodpad třídí podobně jako plasty, sklo a papír a v počtu separovaných odpadů jednoznačně vede ve všech statistikách.

Získat údaje o tom, kolik se v jižních Čechách vytřídí odpadu, bylo podle realizátorů výstavy ale těžkým oříškem. „Je s podivem, že v současné době není dostupná žádná statistika o recyklaci. Myslím, že by mělo být samozřejmé, aby města na svých internetových stránkách zveřejňovala, kolik se toho vytřídí,“ poznamenal Drahoš.