Chaos vládne podle českobudějovických radních v reklamě, která oslovuje potenciální zákazníky v jihočeské metropoli. Zejména v historickém centru města vytváří nahromadění různých poutačů spíše agresivní a nepřehlednou směsku než vkusnou pozvánku k využití služeb či nákupu zboží. Rada města proto schválila manuál regulace reklamy. Ten shrnuje zásady umisťování reklamy a způsob označování provozoven.

„Předpokládáme, že se pro podnikatele a majitele provozoven stane manuál inspirací a vodítkem, jak správně přistoupit k firemnímu značení. Jak se lidově říká, aby tady nebyl každý pes, jiná ves,“ popisuje náměstek primátora Ivo Moravec jeden z důvodů rozhodnutí rady města. Náměstek primátora dodává, že dokument nepřináší žádné nové zákazy, restrikce a regulace. Pouze sjednocuje a transparentně deklaruje metodický přístup památkové ochrany podle platných předpisů.

Hradební věž Manda v Kněžské byla zbořena v roce 1904.  Foto ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice.
Takhle vypadaly Budějce. Kněžská se starým zbožím i madonou a špalíčkem

Vizuální smog škodí stejně jako světelný nebo akustický

Ivo Moravec uznává, že součástí podnikání ve veřejném prostoru je vizuální prezentace, kterou se obchodníci snaží zaujmout a nalákat potenciální hosty či zákazníky. „V ulicích ale spíše vídáme zmatené, nehezké, někdy až agresivní reklamy označované jako vizuální smog. Ovlivňuje negativně kvalitu života stejně jako smog vzdušný, světelný nebo akustický. Všechny negativně ovlivňují kvalitu života a někdy i zdraví obyvatel,“ říká Ivo Moravec. Připojuje, že vizuální smog mnohdy zastírá pravou tvář města, ničí jeho jedinečnost a genius loci, degraduje architekturu i kulturně-historické hodnoty.

„Mnohdy také zhoršuje přehlednost prostoru a orientaci, poutá pozornost řidičů a zvyšuje tak riziko dopravních nehod,“ přidává další důvody pro vznik manuálu Ivo Moravec. Obrazně řečeno chce rada města reklamní smog novým manuálem odvětrat.

Budějovičtí si užili koncert Lucie.
VIDEO: Lucie si podmanila publikum v českobudějovickém letním kině

Konkrétně je hlavním smyslem a cílem manuálu kultivovat veřejný prostor, ale má také zpřehlednit proces povolování a schvalování nosičů venkovní reklamy a značení provozoven, informovat veřejnost, úředníky, provozovatele a vlastníky objektů o vhodných způsobech řešení označení provozoven.

Dotační pobídky

„Na manuál chceme navázat poskytováním dotačních pobídek na grafické zpracování či na výrobu firemních značení, pokud s ním budou v souladu. Nejen pro nové provozovny, ale i na úpravu a výměnu stávajících nevhodných upoutávek,“ říká Ivo Moravec a připojuje, že zároveň by mohlo v souladu s manuálem dojít k úlevám z poplatku za povolení zvláštního užívání pozemní komunikace při instalaci restauračních předzahrádek. Aby předzahrádky korespondovaly s architekturou místa a přitom oživovaly prostor.