Pohřebiště podle prvotních zjištění pochází z doby kolem poloviny 15. století. Znamená to tedy, že stavební technika při skrývce zeminy narazila na místa posledního odpočinku jedněch z prvních obyvatel obce Tábor, která byla založena na jaře 1420.

Podrobnosti o nálezu sdělil archeolog Husitského muzea v Táboře František Janda. „Předposlední červnový pátek došlo k pozitivnímu archeologickému nálezu v podobě příkopu s palisádou a prvními dvěma hrobovými jámami. Následně jsme si tento úsek převzali a zahájili jsme tu záchranný archeologický výzkum, který bude trvat tři týdny,“ uvedl.

Výzkum potvrdil, že se jedná o hroby obyvatel města, kteří nebyli pohřbeni v rakvích, ale patrně v prostých rubáších. „Nález je to určitě zajímavý, zasahuje do prvopočátků po založení husitského Tábora. Počet hrobových jam zřejmě nebude konečný,“ sdělil František Janda. Archeologové tušili, že pohřebiště v daném místě může být, ale nevěděli, kam až bude zasahovat.

Nad výzkumem bdí také antropoložka Erika Průchová. Objevené kosterní pozůstatky si přebírají muzejníci. Nález se stává podle zákona státním majetkem. „Výzkum je citlivý v tom, že se jedná o kosterní pozůstatky. Takže z hlediska práce jde o náročnou preparaci a vinou toho dojde k časovému zdržení stavby,“ uvedl archeolog Janda.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík chápe, že další prodleva je nepříjemná pro motoristy, kteří mají od jara komplikovaný výjezd z města směrem na Bechyni nebo příjezd od Bechyně.

„I kdyby nález nebyl tak zásadní, především podle zákona musíme umožnit archeologické práce podobně jako třeba stavebníci rodinných domů. V tomto případě se navíc jedná o nález mimořádného významu. Archeologové zatím určují jako horní hranici zpoždění stavby zmíněné tři týdny,“ sdělil táborský starosta.

Původně se počítalo s otevřením celé ulice po položení asfaltu 18. srpna, teď se termín přesouvá zhruba na 8. září. Investici bezmála za 21 milionů korun bez DPH realizuje Vodárenská společnost Táborsko.

Luboš Dvořák