Letos by se měla biologická fakulta přejmenovat na přírodovědeckou. Co bude tato změna znamenat?
O transformaci biologické fakulty na přírodovědeckou se mluvilo už zhruba deset let. Diskuse trvala poměrně dlouho, protože chyběl patřičný konsenzus. Nyní, 15. května rozhodl akademický senát Jihočeské univerzity o přejmenování a transformaci s účinností od 1. srpna 2007.
Znamená to, že kromě biologických oborů, tedy oborů živé přírody se na přírodovědecké fakultě budou pěstovat také obory neživé přírody, to je chemie, fyzika, matematika a informatika.


Pro koho budou nové obory určeny?
Vzdělávat se zde budou středoškolští učitelé právě těchto přírodovědných předmětů. Studium učitelů středních škol bude dvoustupňové. Nejprve získají bakalářské vzdělání odborné a pak budou muset získat navazující magisterské vzdělání v patřičné učitelské aprobaci.
Kromě těchto oborů se na přírodovědecké fakultě budou studovat tak excelentně jako doposud i obory biologické. K specifikům patří také nedávno akreditovaný přeshraniční obor biologická chemie, který byl vytvořen ve spolupráci s Keplerovou univerzitou v Linci.
Navíc na přírodovědeckou fakultu přecházejí i profesní programy, jako je například měřicí a výpočetní technika, informatika a další, kde jsou studenti vychováváni především k praktickým dovednostem a znalostem, které pak mohou upotřebit jako vysoce kvalifikovaní techničtí pracovníci v různých firmách a podobně. Po absolvování bakalářského studia mohou bezprostředně odejít rovnou do praxe.


Tyto profesně zaměřené obory přecházejí z pedagogické fakulty?
Ano. Je to celkem logické, protože není dost dobře možné, pokud se univerzita rozhodla zpřehlednit strukturu, aby obory, které nesouvisejí se vzděláváním a školstvím, se provozovaly na pedagogické fakultě.


Nové obory na přírodovědecké fakultě budou tedy určeny pro budoucí učitele?
Nejenom. Na přírodovědecké fakultě vzniknout katedry nebo ústavy matematiky a informatiky, dále fyziky a biofyziky, chemie a biochemie. Už z názvu vyplývá, že se budou vytvářet nejen nové učitelské obory, ale také obory, řekněme, odborného zaměření, které jsou vždy na pomezí biologie a další vědy, třeba biomedicína, biofyzika a podobně. To je typické i pro výzkumnou činnost pracovníků stávající biologické fakulty.


Na přírodovědeckou fakultu tedy přejdou studenti biologické fakulty?
Ano, studenti biologické fakulty se stanou automaticky studenty přírodovědecké fakulty a co se týče oborů přestupujících z dalších součástí univerzity, ty budou přecházet postupně.


Kolik přibude studentů na přírodovědecké fakultě?
Nárůst nebude nikterak dramatický. Bude to v řádech stovek studentů.


Bude Jihočeská univerzita pokračovat v rozvoji dalších fakult či ústavů?
V uplynulých dvou letech jsme zřídili fakultu filozofickou, ekonomickou a transformovali biologickou fakultu na přírodovědeckou. Nemyslím se, že v nejbližších letech bude vznikat další nová fakulta. Domnívám se, že to není potřeba. Musí nám především jít o to, abychom prosazovali kvalitu, excelenci vědy, výzkumu a přenosu těchto vědeckých a výzkumných poznatků do vysokoškolské pedagogické praxe.
Domnívám se, že růst univerzit už postupně v České republice končí a naopak by teď mělo docházet k rozdělení univerzit na ty excelentní, výzkumné a na ty, které spíš vyučují a nejsou tak dobré ve výzkumné oblasti. My chceme směřovat k výzkumné univerzitě.


Univerzita se nebude rozrůstat ani co do velikosti?
Univerzita má dnes zhruba jedenáct tisíc studentů. Žádný velký kvantitativní nárůst počtu studentů neplánujeme. Počítáme s tím, že by se měla univerzita rozrůst v nejbližších šesti sedmi letech maximálně o další tisícovku studentů. Kolem roku 2013 bychom mohli mít zhruba 12 tisíc studentů, ne více. To je optimální. Musí nám jít především o kvalitu školy a nikoli o její neustálý extenzivní rozvoj.