Vloni na podzim starosta Václav Kučera (KSČM) oznámil, že hala je v mínusu a prodělává. „Samozřejmě sportovní halu si musela obec zabezpečit sama, jinak by se musela zavřít. Žádného nájemce jsme nenašli, tak jsme přesvědčili bývalého nájemce, jestli by restauraci neřídil,“ přiblížil vloni starosta proč obrovskou sportovní halu provozovala obec.

Nyní je dle slov místostarosty Františka Vaněčka (KSČM) restaurační zařízení v pronájmu. „Co se týká budovy sportovní haly, tak na provoz obec doplácí každý rok přibližně 250 000 až 300 000 korun,“ uvedl. A doplnil, že obec Horní Stropnice teď zaměstnává pouze jednu osobu a to správce.

Opoziční zastupitelka Marcela Raabová (ANO 2011) nyní celou situaci komentuje: „Byl to krok špatným směrem. Naplnilo se to, čeho jsme se jako opozice obávali. Ztráta v restauraci činí 612 587 korun k poslednímu prosinci 2019. Celá opozice při záměru zřídit hospodářskou činnost byla proti provozování hostinské činnosti a upozorňovalo se, že z této činnosti budou velké ztráty hrazené z rozpočtu obce Horní Stropnice. Požadovali jsme informování o činnosti na každém zastupitelstvu, což se nedělo.“ Dodala, že poslední zprávu viděli zastupitelé v září. „Byly nám dány podklady jen na stůl a zastupitelé se nemohli připravit na přijetí případných opatření,“ zdůraznila.

Podklady ze strany obce, které zastupitelé viděli, byla dle slov Marcely Raabové (ANO 2011) uzávěrka k 25. 8. 2019. „Od poslední zprávy jsem požadovala několikrát, aby nám byly předány průběžné výsledky, což se nikdy nestalo. Od zářijového zastupitelstva do konce roku se ztráta navýšila téměř o 600 000 korun, což není malá částka, zvlášť když nám v obci chybí funkční dětské hřiště,“ reagovala členka zastupitelstva. Podle jejích slov Restauraci Sportovní halu nyní provozuje na živnost původní nájemce.

Místostarosta František Vaněček (KSČM) uvedl, že v předchozích letech halu navštěvovalo denně v době sezóny přes 100 návštěvníků. „Jsou tam započítány i osoby, které halu využívaly ke sportovnímu soustředění. Hala je pro letošní rok obsazena, zda se však sportovní soustředění jednotlivých klubů budou konat ještě nedokážeme zodpovědět, samozřejmě pokud budou vládní nařízení i nadále trvat, například v květnu či červnu, můžeme očekávat pokles tržeb. Je to záležitost, která se nedá předpokládat ani předpovídat,“ zamyslel se.