Restaurátoři k nim sáhli kvůli tomu, že drobné trhliny v malbě stále pracují a kdyby se použil jen písek a vápno, tak by pevný tmel za čas vypadl. Do obřadní síně se restaurátoři nastěhovali přibližně na měsíc, celkové opravy však potrvají déle .

S pomocí státní dotace radnice rekonstruje celou síň, včetně topení nebo podlah. Velké opravy celé obřadní síně se uskutečnily v roce 1906. „Je škoda, že jsme nestihli získat dotaci dříve. Mohli jsme rekonstrukci provést ke stému výročí,“ zalitoval primátor juraj Thoma.

Památka

„Jsme tu od začátku dubna,“ uvedl včera pro Deník akademický malíř Milan Kadavý. Fresku už opravoval před několika lety, ale důkladné restaurování malby, jako se děje nyní, se uskutečnilo naposledy před 43 lety. Na stěně po něm zbyl skoro černý obdélník. Patří totiž k restaurátorským zvykům, nechat v malbě místo, které se neupravuje, aby bylo možné srovnání situace před a po rekonstrukci.

„I my jsme tu nechali dva čtverečky. Před třiačtyřiceti lety byl ale rozdíl markantnější, kvůli kouři ze svíček a z kamen, který dříve poškozoval fresku,“ vysvětlil restaurátor.

Nástropní malba pochází z roku 1728, zabírá 148 metrů čtverečních a malíř Jan Adam Schöpf za ni inkasoval 18 000 zlatých. Zobrazuje tak zvaný Šalamounův soud, při kterém biblický král rozhoduje mezi dvěma matkami o tom, které připadne dítě, o které se přou. V duchu barokních zvyklostí dokonce vystupuje z malby ručka dítěte do volného prostoru. Současná budova je barokní přestavbou původně renezanční radnice a byla zahájena roku 1727 a dokončena v roce 1730 stavitelem Pavlem Kolečným z Třeboně.

Sondy zkoumaly i malby a barevnost stěn a podlah. „Je tu na čtyřicet sond. Měly ukázat původní uspořádání maleb v interiéru,“ uvedl druhý z restaurátorů, akademický malíř Jiří Matějíček. Původní renezanční omítky měly na stěnách ornamenty nebo dekorativní malby, například vázy s kyticemi, které byly v renezanci obvyklé. Přesně se sice nedají na stěnách obrazce rozeznat, ale je jisté, že stěny byly barevné a že nebyly bílé, tak jako je znají dnešní svatebčané, maturanti nebo maminky nejmladších občánků města.

Ti všichni musí vzít nyní zavděk náhradními prostorami ve výstavní síni nebo počkat na konec oprav.