Dopravní značení se na vozovce objevilo u výjezdu ze zastávky MHD u pošty.  Žluté zkřížené čáry vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud by hrozilo, že za touto plochou nebude moci pokračovat v jízdě. To znamená, že by blokoval dopravu v prostoru křižovatky.

Podle náměstka primátora Kamila Calty značení umožní, aby obecně řidiči mohli i za zvýšené hustoty provozu projíždět na Senovážném náměstí v příčném směru Žižkova – Karla IV., a také, aby jim bylo umožněno z náměstí odbočení vlevo.

U zastávky MHD umožní podle Kamila Calty doplněné značení, aby vozidla MHD mohla lépe vyjet ze zastávky a následně odbočit doleva do Žižkovy ulice. „Toto opatření bylo připraveno už delší dobu, ovšem z technologických důvodů bylo nutno počkat na vyšší teploty a suchý a očištěný povrch vozovky," zmínil  Kamil Calta.

Cesta křižovatkou by nyní měla být rychlejší. „Často se opakující problémy s neprůjezdnou křižovatkou na Senovážném náměstí nejsou způsobeny světelnou signalizací v této křižovatce," říká v této souvislosti náměstkyně primátora Ivana Popelová a dodává že kolona, která zasahuje do náměstí, se tvoří od ulice Na Sadech.

Pro řidiče zdůrazňuje Ivana Popelová nutnost respektování pravidla nezůstávat stát s vozidlem v prostoru žlutých křížů.