„Jezdím přes most do práce i z práce. V pátek to bylo ucpaný až k Novohradský. Jel jsem to možná dvacet minut. Já jinudy nemůžu. S dávkou trpělivosti se to ale dá projet," popisuje situaci při uzavírce řidič Vladislav Růžička, který bydlí u Litvínovické ulice. Objízdné trasy by pro něj znamenaly neúměrnou zajížďku. Někteří řidiči se je ale naučili využívat. Možná 
i proto se nekonal při opravách mostu očekávaný dopravní kolaps.

Podle náměstka primátora Františka Konečného teď řidiči více jezdí třeba přes Švábův Hrádek, jinak je vliv uzavírky v rámci očekávání. „Stav dopravy v Lidické ulici a Na Sadech je mírně lepší, než jsme čekali," říká František Konečný k ulicím, kde se zvýšil provoz.

Podle náměstka primátora se také pozitivně projevila informační kampaň, která uzavírku předcházela v médiích i městském rozhlasu. „Bylo to asi poprvé za posledních 25 let, kdy byl místní rozhlas využit k informovanosti občanů o budoucí dopravní situaci," říká František Konečný.

Ohlášení rekonstrukce předem mělo na řidiče vliv
i podle krajského policejního mluvčího Milana Bajcury, takže policie nezaznamenala žádné větší komplikace v lokalitě ani nárůst dopravních nehod. 

Do 18. červenceČástečná uzavírka při rekonstrukci Litvínovického mostu má trvat do 18. července. 

Kvůli mostu se auta točí u haly

Celkem očekávaný vliv na dopravu 
v Českých Budějovicích má rekonstrukce Litvínovického mostu. K mála komplikacím patří jen finta řidičů přijíždějících od Českého Krumlova. Nejedou na Dlouhý most, ale točí se na kruháči u Sportovní haly, který se ucpává. Podle náměstka primátora Františka Konečného by ale omezení této možnosti jen zhoršilo dopravu v lokalitě.

Rekonstrukce mostu je dokončena na první třetině šířky. Položen je nový asfalt, jsou zabetonovány i nové závěry na obou koncích mostu. Dělaly se jako poslední součást nové komunikace minulý týden.

Právě mostní závěry přitom patřily k nejvíce poškozeným částem mostu. Podle Jana Štíchy, ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se musely původní závěry odstranit stejně jako podkladní nosné části konstrukce. Konstrukce se následně dobetonovala 
a závěry se osadily nové.

„Mostní závěry překrývají dilatační spáru mezi nosnou konstrukcí a předmostím. Umožňují přejezd této spáry a současně dilatační pohyby, tedy rozpínání a smršťování nosné konstrukce podle změn teplot," vysvětluje význam důležité části mostu Jan Štícha.

Laicky řečeno se jedná 
o jakousi složitější pokličku na obou koncích mostu, vytvořenou z oceli, hliníku speciální gumy a betonu, kde jsou velké nároky kladené třeba na správné odvodnění, aby nedocházelo 
k zatékání do mostní konstrukce. Tím, že se na Litvínovickém mostě vyměňují po třetinách a ne v celku, jak je většinou obvyklé, je složitější i jejich montáž. „Je nutno provázat ocelovou výztuž a vzájemně slepit hliníkové profily. Gumový těsnící profil je průběžný," říká k tomu Jan Štícha.

O významu mostních závěrů a nárocích na jejich kvalitu svědčí už to, že pouze materiál stál přes milion korun. Další náklady si vyžádalo jejich osazení, vybourání původních závěrů, oprava podkladů 
a další nezbytné práce.

V současnosti už se pracuje na další části mostu. 
V plné šíři má řidičům začít sloužit 18. července.