Podle novely zákona o provozu na pozemních komunikacích bude možné řídit automobil o rok dříve než dosud, ale pod dohledem zkušeného řidiče, tzv. mentora. „Jde o kategorii L17, tedy o získávání řidičských průkazů na skupinu B už v 17 letech a také řidičské oprávnění na zkoušku po dobu dvou let,“ uvedl zásadní změny Kovář.

Přítomní se podle Kováře seznámili s postupy získávání těchto řidičáku. „Seznámili jsme se i postupy v případě chyb těchto mladých řidičů i provádění zákona v oblasti řidičáků na zkoušku,“ dodal krajský koordinátor Besip.

Zásadní bude role rodičů jako mentorů

Dle jeho slov má novela smysl i řadu výhod. „Řidičák na zkoušku je v mnoha okolních zemích standardem. To je věc, se kterou v Čechách přicházíme poměrně pozdě,“ konstatoval. Kategorii L17 také vítá. „My v Besipu říkáme, že pokud mladého řidiče v začátku jeho řízení podchytí schopný mentor, dá se předpokládat, že to budou hlavně rodiče, tak najezdí stovky a možná i tisíce kilometrů pod dohledem těch, kteří na něj mají největší vliv, bez nehod,“ popsal Václav Kovář s tím, že to považuje za dobrý krok kupředu.

Až praxe ukáže, kolik lidí bude mít zájem o získání řidičáku dříve a jaký to bude mít efekt v praxi. „Je otázka, do jaké míry budou samotní mentoři přistupovat k ovlivňování mladého řidiče,“ podotkl. Pokud budou rodiče instruovat své děti, jak jezdí sami, nebude to velkým přínosem. „Ale, já myslím, že existuje určitá skupina rodičů, která bude chtít své ratolesti uvést do silničního provozu. Tedy budou to myslet skutečně dobře a brát to vážně,“ dodal jihočeský koordinátor Besip s tím, že jistě půjde v mnoha případech o přínos.

Zdroj: Youtube

„V řidičáku na zkoušku vidím nesporný přínos. Pokud mladý řidič poruší zákon až do odebrání šesti bodů, bude muset absolvovat pohovor u dopravního psychologa a evaluační jízdu v autoškole. Osobně mám jen problém s dovzděláním učitelů autoškol provádějících tyto výukové jízdy s provinilci, na to jsem se na konferenci i dotazoval,“ poznamenal.

Převažují klady, zvýší se bezpečnost na silnicích

Tam si myslí, že je stále mezera, protože systém vzdělávání učitelů autoškol v podstatě neexistuje. „To vidím jako hodně problematické, obávám se toho, aby se pak nevydávala potvrzení za určitou úplatu, která nebudou mít tu náplň, jež by měla mít,“ upozornil. „Co nám potom ukáže praxe, uvidíme, ale změny vidím spíše pozitivně. Oboje, jak řidičák na zkoušku, tak L17, v určitém procentu přispěje k vyšší bezpečnosti. Pokud mladí řidiči budou jezdit pod dohledem starší zkušenější osoby, získají bohatou praxi v nájezdu tisíce kilometrů. U řidičáku na zkoušku bude fungovat zase ten strašák šesti bodů. Proto si myslím, že řidiči budou opatrnější a důslednější v dodržování předpisů,“ konstatoval Kovář.

Kategorie L17
L17 je alternativa k běžnému systému autoškoly, která umožňuje absolvovat výuku a výcvik v autoškole před 17 lety věku a závěrečné zkoušky již v 17 letech. Následně mladí začínající řidiči L17 a jejich mentoři mohou jezdit v reálném silničním provozu a zdokonalovat znalosti a dovednosti získané v autoškole. Hlavní myšlenkou systému L17 je umožnit mentorům (převážně rodičům) předávat své řidičské zkušenosti i svým dětem a pomoci tak snižovat nehodovost mladých začínajících řidičů.
Žák
• Věk minimálně 15,5 let
• Zdravotní způsobilost
• Podat přihlášku do vybrané autoškoly
(Sankce za řízení bez mentora v době, kdy je povinen (do 18 let věku) – pokuta ve správním řízení 2500 korun a zákaz činnosti od 6 do 12 měsíců.)

Mentor
• řidičák minimálně deset let
• žádný záznam v bodovém systému
• nezadržený řidičák
Více ZDE

Dalšími tématy konference kromě zákonných změn bylo zhodnocení aktuální situace v autoškolství, specifika vzdělávání mladých řidičů, etické aspekty výuky, kultura vzdělávání řidičů a budoucnost autoškolství. Představení se dočkal nový manuál a aplikace pro mentory, spuštěn byl i nový informační web pro veřejnost - autoskola17.cz.

Malá revoluce, preventivní i motivační změny

„Řidičák na zkoušku a systém řízení už od 17 let představuje malou revoluci a věříme, že tyto změny pomohou zlepšit bezpečnost provozu. Asociace autoškol připravila pro žadatele, jejich rodiče i autoškoly přehledné informační materiály, které jim pomohou s orientací,“ zaznělo z úst předsedy Asociace autoškol ČR Aleše Hořčičky.

Nová pravidla řidičáku na zkoušku jsou i podle výkonného ředitele České kanceláře pojistitelů Jana Matouška preventivním a motivačním opatřením a správným krokem. „Mladí řidiči způsobují nehody častěji, často jezdí rychle, telefonují za jízdy a mnoho jich u toho umírá,“ zmínil s tím, že ve věku 18 až 24 let si často myslíme, že jsme nesmrtelní.

Zdroj: Youtube

Také bodový systém dozná aktualizace, a to jedné z největších od svého vzniku v roce 2006. Novela ho má zjednodušit a zlehčit. Zároveň ale dochází i k zpřísnění sankcí za nejhorší přestupky z hlediska závažnosti a bezpečnosti provozu. 

Podrobnější informace lze najít na stránkách Besip ZDE

Řidičák na zkoušku
 Preventivní opatření pro začínající řidiče po dobu 2 let od získání prvního ŘO, vázané na spáchání závažného protiprávního jednání
 Za závažné dopravní přestupky spáchané v lhůtě musí řidič povinně na Dopravně psychologickou přednášku a na tzv. evaluační jízdu
 Skutky, na které se to vztahuje: 1. Trestné činy - ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví, 2. Přestupky s automatickým zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, odmítnutí zkoušky na alkohol 3. Přestupky hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červenou a žlutou, pokyn Stůj
 Více na stránkách ministerstva dopravy ZDE

Zdroj: Youtube