Podle ředitele českobudějovického úřadu práce Ivana Loukoty bylo například k poslednímu dubnu poptáváno v okrese 327 řidičů nákladní dálkové přepravy (včetně autobusové). „Naproti tomu bylo ke stejnému datu evidováno pouze 43 uchazečů o zaměstnání, kteří uváděli, že hledají uplatnění právě v dané profesi," upozorňuje Ivan Loukota.

Obecný nedostatek řidičů v dopravě se dotýká i Dopravního podniku města České Budějovice. Ale podle tiskového mluvčího firmy Viktora Lavičky se podniku do současnosti stále daří naplňovat plánované počty. „Situace se v průběhu roku mění například vlivem nemocnosti, ale vždy jsme schopni tyto výpadky nahradit řidiči, brigádníky," říká Viktor Lavička, i když zároveň potvrzuje, že zmíněný nedostatek řidičů je dlouhodobý jev. „Předpokládáme, že se situace v dohledné době nezlepší. Příkladem může být, že přirozený zdroj, kterým byla například armáda, řidiče na trh práce nedodává. Z tohoto důvodu jsme rádi, že situace je v naší společnosti stabilní," vysvětluje tiskový mluvčí českobudějovického dopravního podniku.

Dopravní podnik také úzce spolupracuje s Úřadem práce v Českých Budějovicích na rekvalifikacích pro uchazeče o zaměstnání při získávání řidičského oprávnění skupiny D včetně průkazu profesní způsobilosti. Uchazečům jsou rekvalifikace hrazeny úřadem práce. „Tato spolupráce nám ve velké míře napomáhá naplňovat plánované stavy," říká Viktor Lavička a dodává, že dopravní podnik hledá i další cesty, jak získat nové řidiče či řidičky. Podíl žen je v současnosti v této profesi velmi malý. Svědčí o tom i čísla z vozů městské hromadné dopravy v Českých Budějovicích. Za volantem trolejbusů nebo autobusů se najdou řidičky jen zřídka. I zvýšení počtu žen za volantem tedy patří k možným řešením problému.

Podle Viktora Lavičky jezdí nyní s trolejbusy šest žen a 94 mužů a autobusy řídí tři ženy a 102 mužů. „Tento poměr bychom proto rádi změnili, a to i z pozitivních reakcí našich cestujících na ženy za volantem. Proto se snažíme cílit nábor také na potenciální adeptky," dodává Viktor Lavička.

Nedostatek řidičů má více příčin, ale například u městské hromadné dopravy je jedním z důvodů i to, že jde o časově náročné a společensky odpovědné povolání. Jednoduché není ani získání kvalifikace, které vyžaduje čas i nemalé finanční náklady. Doba potřebná k získání řidičského oprávnění například ze skupiny B na skupinu D včetně průkazu profesní způsobilosti se pohybuje okolo čtyř měsíců a zájemce za to zaplatí přibližně 40 000 korun. Kurzy k řízení drážního vozidla, potřebné na trolejbusy, které jsou dalším kvalifikačním předpokladem pro řidiče trolejbusu, si společnost zajišťuje ve vlastní režii a kalkulovaná částka činí 7289 korun.

Mnozí uchazeči o zaměstnání proto využívají možnost, získat potřebnou kvalifikaci s pomocí úřadu práce. Podle Kateřiny Beránkové, tiskové mluvčí Úřadu práce ČR, patří kurzy pro získání řidičských oprávnění k těm, o které je mezi klienty největší zájem, spolu například se svářečskými kurzy.

Rekvalifikaci na získání řidičského oprávnění vyšší třídy letos v jižních Čechách úřad práce podpořil u téměř 140 uchazečů o zaměstnání. Podle Ivana Loukoty pak naprosté většině těchto uchazečů o zaměstnání byl dále nabízen rekvalifikační kurz, v jehož rámci klienti získali profesní průkaz ve zvolené třídě. Uchazeči pak bezprostředně opouštěli evidenci úřadu práce a nastupovali do předem rozjednaného zaměstnání.