Majitel biofarmy se rozhodl nabídnout svým hostům ale i potěchu ducha a očí formou nejrůznějších výtvarných výstav, o jejichž rozmanitou nabídku se stará kurátor Harry Farkaš. Kromě výstavního prostoru v hlavní budově biofarmy se v letních měsících otevře další rozsáhlý prostor v pečlivě každoročně vybíleném ovčínu, který na letní čas opustí ovečky, aby do zimy užívaly pastvy na zelených šumavských loukách a do ovčína se stěhují fotografické výstavy.

Pro letošní termín listopad až duben 2020 od zimy do jara, mohou návštěvníci zhlédnout v galerii biofarmy výstavu fotografií Františka Domina a jeho syna Dominika.

Výstava Františka Domina a jeho syna Dominika.Zdroj: Archiv Ireny Mašíkové

Výstava Františka Domina a jeho syna Dominika. Foto: Archiv Ireny Mašíkové

František Domin, rodák z Písku (1934), žil posledních 25 let u Pacifického oceánu, konkrétně v San Francisku. Ke svému rodnému městu ale nikdy neztratil vztah, i když jej vyměnil za dobrodružný toulavý život se střídavým zaměstnáním v Čechách a posléze Madridu, San Diegu, Los Angeles a San Francisku. Svůj výtvarný zájem zaměřil na tvůrčí fotografii v 70. letech, kdy ji také studoval.

Jeho fotografickým námětem se stala Šumava a řada fotografií z tohoto období doznala po zásluze mnohá ocenění.

Po odchodu Františka Domina do zahraničí v 80. letech jeho fotografická tvorba neustala, ale naopak pokračovala, vyzrávala a profesionálně se stala zaměstnáním. Černobílou fotografii postupně vytlačila fotografie barevná a tématicky vystřídaly Šumavu záběry zcela jiné, z amerického prostředí a různých koutů Evropy, kam František Domin, pokud mu čas dovolil, cestoval. Jeho oblíbenou destinací se stala Francie, (jak jinak pro milovníka dobrého vína a jídla), ale i Rakousko, Itálie a v posledních letech se navracel do Čech. Jeho tvorba v Americe byla profesně zaměřena především na architekturu nejrůznějšího charakteru. Fotografoval obytné budovy a jejich interiéry, kongresová centra, divadla, kostely, zdravotnická zařízení, sportovní areály, hotely a restaurace, muzea, galerie, obchody i privátní a firemní interiéry. Pracovní zakázky byly mnohdy daleko od jeho místa bydliště v San Francisku, a tak si výrazně užil cestování vozem po nekonečných amerických dálnicích.

Na svých soukromých cestách za fotografií po Evropě ho často doprovázel jeho syn Dominik, kterého rovněž zaujala fotografie, i když si zvolil profesně odlišný obor. Svá studia zaměřil na teoretickou chemii na Universitě v Berkeley a v současné době po obhájení doktorandského studia působí již několik let v Paříži a věnuje se vědecké práci. Fotografie ho však i nadále provází. Je potěšitelné, že výtvarné směřování Františka Domina má své nové impulsy i generační pokračování.

František Domin se po dlouhých letech působení v Americe navrátil do Čech, kde žije již pět let a je tak blíže svému synovi, jehož rodinu v Paříži občas navštěvuje. Po dlouhých letech svého pobytu v Americe znovu objevuje svět svého domova. Ještě za autorova pobytu v USA v roce 2008, připravila kurátorka v galerii Prácheňského muzea jeho rozsáhlou výstavu, na níž nechyběly rovněž fotografie syna Dominika. Za současného pobytu v Čechách uskutečnil František Domin několik svých výstav, jmenujme např. Galerii Klatova/Klenová, galerii Dolní brána v Prachaticích, píseckou Sladovnu a pro příští rok připravuje výstavu Galerie Portyč. Další výstavy jsou v jednání.

Výstavní expozice na Slunečné, nabízí svým návštěvníkům pozoruhodný cyklus barevných fotografií otce a syna z krásné Francie a jejich dvou domovů, Čech a Ameriky.

Irena Mašíková Konštantová, emeritní kurátorka galerie Prácheňského muzea v Písku