„Cílem je diskutovat,“ zdůrazňuje publicista Jan Štifter, když hovoří o akci, která má připomenout významného rodáka z Trhových Svinů. V úterý 14. června 2022 divadelní představení a ve středu 15. června celodenní konferenci věnují ve městě JUDr. Emilu Háchovi. V roce 1938 byl zvolen prezidentem pomnichovského Československa, za protektorátu byl státním prezidentem a zemřel krátce po válce.

Cílem konference i divadelní hry je co nejobjektivnější pohled na muže, jemuž jsou na jedné straně vyčítány problematické momenty od vzniku protektorátu, ale na druhé straně mu nelze upřít ani za války činy ve prospěch národa.

Výročí narození

V červenci uplyne 150 let od narození Emila Háchy a při této příležitosti se koná také konference, na níž vystoupí například historik Josef Tomeš, předseda Společnosti JUDr. Emila Háchy. Bude se věnovat zásluhám i sporným momentům v životě bývalého prezidenta. Archivář Jiří Cukr se zase ve svém vystoupení zaměří na to, jestli byl podle školních katalogů budoucí právník premiant nebo uličník. Konference v kulturním domě začíná v 10 hodin, je veřejně přístupná a například publicista Radek Gális odhalí zákulisí toho, jak se nedávno zrodila poštovní známka s Emilem Háchou.

V pondělí 20. června 2022 bude probíhat blokové čištění hřbitova u sv. Otýlie. Mělo by se uskutečnit po polovinách.
Parkoviště u hlavního budějovického hřbitova čeká čištění

V 15 hodin pak před kulturním domem začne všem zájemcům otevřená vycházka po městě, která povede po místech spojených s rodinou někdejšího prezidenta. „Podíváme se do kostela, kde byl pokřtěn nebo na rodný dům Emila Háchy,“ říká Jan Štifter, který připravil trasu po studiu různých dostupných pramenů. Povede třeba i místem, kde stávala budova, v níž sídlil v Trhových Svinech kdysi okresní soud, při němž otec Emila Háchy pracoval jako berní.

Busta na rodném domě

Město Trhové Sviny se podle starostky Věry Korčakové snaží už dlouho o co nejspravedlivější náhled na Emila Háchu. Město se hlásí k někdejšímu prezidentovi, kterého připomíná busta na rodném domě. Trhové Sviny také podporují pietní akce nebo publicistické počiny, které přispívají k obecné morální rehabilitaci Emila Háchy a k odstranění jednostranného pohledu vytvořeného propagandou před rokem 1989.

Na konferenci 15. června vystoupí mimo jiné také Jan Štifter, který přiblíží historii dnes zaniklého starého hřbitova v Trhových Svinech, kde je pochován i otec Emila Háchy, nebo František Slípka, který zhodnotí působení Emila Háchy za časů Rakouska-Uherska. Od 14 hodin budou promítnuty také dva krátké archivní filmy, na kterých je zachycen ve funkci prezidenta Emil Hácha.

V kulturním domě je nyní také přístupná výstava o Emilu Háchovi. Expozice už byla v minulosti vystavena v Kulturním a informačním centru města Trhové Sviny. "Byl o to velký zájem," zmínila vedoucí centra Šárka Floderová a dodala, že nejen mezi starší generací, ale i mezi třicátníky či čtyřicátníky. A nešlo jen o obyvatele města. Turisté, kteří si tehdy přišli koupit do centra suvenýry, si expozici se zájmem prohlíželi také, někteří se dokonce i vraceli, protože je poměrně rozsáhlá. V informačním centru dnes prodávají třeba i známkový aršík s někdejším prezidentem.

Houbařské úspěchy začátkem června 2022 v jižních Čechách.
Houby mají ideální podmínky. Začínají růst na vlhkých místech