Dozvěděli se totiž, že jejich děti mají být přestěhovány z trhovosvinenské MŠ, ZŠ a Praktické školy s působištěm v budějovické Dlouhé ulici do budějovické MŠ, ZŠ a Praktické školy ve Štítného ulici. Vzhledem k tomu, že s nimi o této záležitosti nikdo předem nehovořil, byli návrhem zaskočeni a plni obav ze změn, které by děti s autismem velmi poznamenaly. S péčí školy v Dlouhé ulici jsou velmi spokojeni. Zastupitelé se rozhodli tuto záležitost odložit na další jednání. 0č se skutečně jedná, se dočtete v sobotním vydání Deníku.