Prvňáka Lukáše Krause odvedla maminka Veronika do školy ZŠ Bezdrevská sama. „Už jsem se těšil, bylo to doma už moc dlouhé,“ říká prvňáček. Děti před školou ve skupinách učitelé nevyzvedávali, aby se netvořily hloučky. Mezi půl osmou a osmou chodily do školy průběžně samy. „Ne tak u sebe,“ upozorňují učitelky na chodbě krátce po půl osmé ráno, kdy se žáci začali přicházet do školy. „Vy můžete, vy jste sourozenci,“ dodává zástupkyně Jelena Hrdinová.

Prvňáci Domča a Maty už sedí v lavicích. „Chtělo se nám sem moc,“ shodují se děti. Do šatny nešly, přezuly se před třídou, kde jim učitelky přichystaly přezuvky. Na chodbě se potkali Tadeáš Mura a Daniel Ferchenbauer z 2. A. I oni se těšili. „Ale ráno se mi chtělo ještě spát,“ přiznává Daniel Ferchenbauer.

Rodiče všech dostali podle Jeleny Hrdinové rozsáhlý mail s veškerými informacemi, žákům vše ještě řeknou učitelky při první hodině. „Ve třídě si myjí ruce, paní učitelka jim dává dezinfekci,“ vysvětluje dál zástupkyně.

I v Základní a Mateřské škole Borek ředitel Radek Cvach organizoval příchod dětí tak, aby se děti neshlukovaly. Prvňáci dorazili na osmou, druháci zhruba o patnáct minut déle.

Za ruku v roušce přivedla v pondělí prvňáčka do ZŠ Borek, maminka Pavlína Štěpánová. Dvou měsíční domácí výuka byla pro ni i pro syna Marka Sýkoru náročná. „Potřebovala jsem pracovat, syn mi občas při domácí výuce říkal: Ty nejsi paní učitelka, ty nejsi jako paní učitelka. Nejsme ve škole,“ líčila maminka z Borku, která doma dbala i na správné sezení prvňáka. „Chyběl mu ten školní režim, kamarádi. Do školy se moc těšil, na děti, paní učitelku. Hlavně se těšil na tělocvik, ten ale nebude,“ podotkla u vchodu do školy před osmou hodinou ranní Pavlína Štěpánová.

„Pojďte další,“ zvolal ředitel Radek Cvach. A do vestibulu přivedla dceru Nelu maminka Michaela Haluzová. „My už jsme se do školy moc těšili. To dítě potřebuje řád a rodič nemůže nikdy nahradit třídního učitele,“ zamýšlela se maminka, která předávala před vstupem do školy potřebné dokumenty, kde rodiče uvedly odchod dětí z družiny.

Druháka Patrika Hučíka doprovodil tatínek. „Patrik už chtěl jít dávno do školy,“ usmíval se Marek Hučík. Přiznal že učit děti doma není snadné, protože učebnice jsou novodobé a anglicky rodiče umět nemusí. „Matematika a angličtina není u páťáka tak lehká,“ hodnotil.

Do školy se těšili i žáci ZŠ a MŠ Dubné. Podle ředitele Václava Meškana mělo do 11 skupin přijít necelých 160 dětí . Hodiny zde kvůli dojíždění začínají před půl osmou, takže už před sedmou postávali první žáci před školou i s písemným prohlášením, že nejsou pozitivní na koronavir.

„Těšil jsem se na všechno. Hlavně na paní učitelku, protože jsem ji dlouho neviděl,“ zmínil Jiří Doležal z 5. A. Vítá i to, že bude odpoledne doma méně práce. S úkoly to totiž v době karantény bylo horší než jindy. Obvykle přijde Jiří Doležal ze školy, udělá úkoly a jde ven. „V karanténě bylo úkolů mnohem víc,“ upozorňuje páťák z Dubného. Další žák 5. A Mikuláš Smažík se těšil na kamarády, které během nucené pauzy dlouho neviděl. Ze své budoucí skupiny už předem znal dva spolužáky.

Otevření tříd uvítali i rodiče. Syna přivedl třeba David Pražák z Dubného. „Je to na něm vidět, že do školy potřebuje. Je fakt, že se těšil. Začali jsme chodit i na fotbal a je vidět, jak děti ožily,“ řekl David Pražák. S úsměvem pak připojil, že jako vyučující mají s manželkou v matematice skluz čtyři stránky.

S dcerou přišla Jana Frojdová a přiznala, že i její ratolest doháněla v učení. Když byla týden u babičky, kde mohla být se sestřenicí, musela pak v příštích dnech víc napnout síly. V Dubném včera přivítali děti také v mateřské škole, z obvyklé stovky jich dorazily čtyři desítky.

Zahájení výuky na ZŠ Střížov

Žáci prvního stupně se po několikatýdenní pauze vrátili i do ZŠ Střížov." Vytvořili jsme dvě skupiny po patnácti žácích. Protože máme malé prostory, museli jsme využít toho, že máme řadu sourozeneckých dvojic, které mohou sedět společně. Jinak bychom místo třiceti žáků mohli přijmout maximálně dvacet. Přestávky a v případě hezkého počasí i podstatnou část výuky se budeme snažit samozřejmě trávit v přírodě, vzhledem k výhodnému umístění naší málotřídní školy," uvedla ředitelka školy Kateřina Míčková.

Ani přísná hygienická opatření neznechutila dětem ani paní učitelkám první školní den po deseti týdnech. Většina dětí a všechny paní učitelky se už do školy moc těšily.

Z 36 žáků nastoupilo 30, kteří se do 18.5. přihlásili k osobní účasti ve vyučování. "Nemuseli jsme tedy žáky vybírat. U žáků, kteří museli z nejrůznějších důvodů zůstat doma, probíhá i nadále distanční výuka," dodala Kateřina Míčková.