Asi nejlépe dopadl František, který měl to štěstí, že dělal kuchaře v důstojnické kuchyni. Z války se díky tomu vrátil zdráv a v pořádku.
To Josef takové štěstí neměl. Padl už v květnu v roce 1915 na ruské frontě v bitvě u Sakalu. Pohřben je u vesnice Apolsko. Když zemřel. bylo mu teprve 21 let.

Třetí z bratrů, Jan, byl na válečné frontě těžce raněn a dlouhou dobu se léčil v lazaretu v bechyňském klášteře. Zemřel 10. října 1918, na samém konci války ve  27 letech.

Vojtěch Písačka se narodil 24. března 1898 a do první světové války narukoval v roce 1916. Své vzpomínky na válečné útrapy nahrál svým synům na magnetofonový pásek.

Po krátkém výcviku se z něj stal ženista a byl odvelen na Srbskou frontu. Zde onemocněl natolik vážně, že když přišel rozkaz k přemístění do jiného postavení, lékař jednotky nechtěl dovolit, aby se Vojtěch Písačka s jednotkou přesunul. A podle vyprávění se nechtělo ani samotnému Vojtěchovi.

Nakonec ale lékař svolení dal, a tak s Vojtěchovým přesunem museli pomoci jeho kamarádi z jednotky. Nakonec byl ale přece jen odeslán do Čech.  „Zde se léčil hned na několika místech, dostal se i do lazaretu v Bechyni, ve kterém se později až do své smrti léčil jeho bratr Jan," vypráví Karel Koukol, který se zabývá historií Chrášťan a místních stavení.

Ještě před koncem války pobýval Vojtěch Písačka doma v Chrášťanech na zdravotní dovolené. Také o tomto období svým synům později vyprávěl. Vážně tehdy totiž uvažoval o tom, že se již na frontu nevrátí. Připravil si revolver a když se rodina uložila večer ke spánku, začal se připravovat na to, že se zastřelí.

Jeho úmysly prý ale překazila velká rána, která se z ničeho nic ozvala. Tuhle událost považoval za znamení a svého úmyslu se vzdal. Ale ani po konci války v roce 1918 se vojenské služby Vojtěch Písačka nezbavil. Musel totiž ještě narukovat na Slovensko, jehož značnou část okupovali Maďaři. Tam strávil další tři roky.

I toto neradostné období ale nakonec ve zdraví přežil. Díky tomu se mohl 29. července 1923 oženit. Celkem měl s manželkou Marií  devět dětí.  Zemřel ve věku 91 let v roce 1989.