Rozvětvená rodina Zátků patřila od 2. poloviny 19. století k nejvýznamnějším v Českých Budějovicích. Její členové měli nejen výrazné vlastenecké cítění, ale byli také významnými podnikateli. Jako rodinný podnik založili Zátkové například mlýny a těstárny v Březí u Boršova nad Vltavou a stáli mimo jiné také u založení Českého akciového pivovaru, dnešního Budějovického Budvaru.

Právník August Zátka byl považován za politického reprezentanta Čechů ve městě a jeho autoritu ukazuje i to, že byl po převratu v roce 1918 krátce předsedou správní komise, která dočasně vedla České Budějovice.

Svatomartinská husa. Ilustrační foto.
Kolik dáte za husu? Ptali jsme se na jihu Čech, v Rakousku i Německu

Ve středu 8. listopadu 2023 se konal v obřadní síni historické radnice křest knihy s názvem Rodina Augusta Zátky. Autorkou je Lucie Swierczeková a vydalo ji Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích v koedici s Národním muzeem. Na tuto slavnostní událost přicestovaly dvě pravnučky - Helena Misev a Ludmila Strickler Zátkovy, které žijí ve Švýcarsku.

„Při procházce naším krásným městem se nedá minout jméno Zátka. Máme tady Zátkovo nábřeží, Zátkův dům i sochu Augusta Zátky na radničním nádvoří. Faktem je, že Zátkové kdysi byli u většiny významných jihočeských kulturních, politických, spolkových i podnikatelských událostí. Když byl v roce 1922 August Zátka jmenován čestným budějovickým občanem, místní tisk napsal, že jeho míru zásluh o blaho a rozkvět našeho města nikdo nepřekonal a bylo mi velkou ctí, že jsem se dnes mohla setkat s jeho pravnučkami a dalšími příbuznými,“ uvedla při křtu knihy primátorka Dagmar Škodová Parmová.