Vlnu nevole vyvolala mezi některými lidmi z Rožnova zpráva o plánované výstavbě komerční zóny v lokalitě U Školy. Developer a majitel pozemků Josef Nováček se  tu podle svých slov chystá vybudovat malé náměstí s obchodním centrem a parčíkem, novou točnu pro trolejbusy a ulici pro zásobování a průjezd těžkých nákladních vozidel.  

Řada místních s tím však nesouhlasí a navíc tvrdí, že o účelu stavby nebyli včas informováni, a nemohli k ní proto  vznést připomínky ještě před projednáváním žádosti o územní rozhodnutí. To se uskutečnilo v pátek 17. února.

Vytvořili proto petici za zachování klidného rázu obytné čtvrti Rožnov, kterou 1. března odeslali zastupitelům města.  Podle zástupce petičního výboru Vladimíra Pitry ji podepsalo kolem dvou stovek lidí.

Požadují zákaz vjezdu těžkých vozidel nebo zhotovení nového plánu či územní studie, které by zohledňovaly jejich požadavky. „Omezení tonáže žádáme z důvodu zachování klidného rázu čtvrti se školkou a školou, která je již velmi zatížená hlukem,“ zdůvodnil Vladimír Pitra.

Velké výhrady má část obyvatel Rožnova i k možnému zrušení pěší zóny před základní školou v ulici L. Kuby. Už teď je v jejím okolí dost velký provoz a podle místních by mohlo být ještě hůř. „Zrušení pěší zóny kolem spádové školy je vrchol arogance,“ domnívá se další členka petičního výboru Jiřina Ertlová. Developer Nováček toto tvrzení jednoznačně odmítá. „Před školou se nic měnit nebude,“ zdůraznil. Nováčkova slova potvrdila i náměstkyně primátora Ivana Popelová. Ani ona o rušení pěší zóny údajně nic neví. „Naopak, doporučovala jsem panu Nováčkovi, že propojení z nové komunikace na L. Kuby by mělo být jako pěší zóna řešeno a mělo by to vytvořit zárodek nového náměstí pro Rožnov, protože  náměstí Bratří Čapků tuto roli již neplní,“ uvedla Popelová.

Zachování obytné zóny s omezenou tonáží i rychlostí projíždějících aut považuje za nezbytnou podmínku svého souhlasu s navrhovaným řešením i ředitel zmiňované základní školy Miroslav Kůs. Ten se podle svých slov myšlence rozvoje Rožnova nijak nebrání, ale investor musí dodržet pár základních pravidel. „Provoz kolem školy se dle mého názoru příliš nezvýší, ale rozhodně si nepřeji, aby pan Nováček v uvedených místech povolil stavbu výrobních podniků nebo aby tam vpouštěl těžká nákladní auta. Musí zde pořád platit obytná zóna,“ argumentoval ředitel Kůs.

Spory o kamiony

Investor Nováček považuje za jednu z hlavních výhod navrhovaného řešení to, že má dostat kamionovou dopravu z ulice Jaroslava Hůlky. V této záležitosti počítá s podporou podnikatelů, pro které chce novou přístupovou cestu vybudovat. „V současné době se na Děkanská pole a tím směrem zajíždí z Plánské ulice, která je malá a úzká a opravdu není vhodná pro nákladní automobily,“ zdůvodnil Nováček. Mezi firmy, kterých se to týká, patří i výrobna kartonu Plojhar, s. r. o. Jednatel Petr Plojhar se podle svého vyjádření plánům na vytvoření nové přístupové cesty nebrání. Zároveň však tento problém nepovažuje za prvořadý. Do areálu společnosti totiž míří pouze jeden až dva kamiony denně. „Nám je v zásadě jedno, kudy se do firmy dostaneme. Stěhovali jsme se sem s tím, že tu bude průmyslová zóna. To, že magistrát tento slib nesplnil, je jiná věc. S novou silnicí problém nemáme a klidně ji budeme využívat, ale financovat ji panu Nováčkovi nechceme,“ zdůraznil Petr Plojhar.

S tvrzením, že navrhovaný plán uleví kamionové dopravě v celé lokalitě, nesouhlasí ani další z nespokojených obyvatel architekt Luděk Fabián. Říká, že v projektu je doporučení, aby se řešila pouze doprava v Kubově a Hůlkově ulici. „Vzhledem k nutnosti dopravní obsluhy je navrženo přesunutí točny trolejbusů do míst před základní školou. Kdo si snad myslí, že dojde k proklamovanému snížení dopravy, je naivní,“ konstatoval Luděk Fabián.  Dodal, že signatáři petice mají připomínky i k tvrzení, že by se v novém centru mohli sdružovat menší rožnovští obchodníci. Zástupci petičního výboru jsou přesvědčeni, že nikdo z těchto lidí se do nové zóny nepohrne. Za lukrativní místo k podnikání je totiž považováno bezprostřední okolí Lidické třídy, která je zároveň frekventovanou výpadovkou z krajského města.  

Navrhovaná stavba prý navíc není svým charakterem určena pro drobné provozy, ale pro výstavbu velkého obchodního, výrobního nebo skladovacího objektu o ploše 10 tisíc metrů čtverečních. „Pozemky na sousedících Děkanských polích pan Nováček inzeruje už minimálně pět let. Prozatím ale neprodal jediný metr, takže mi není jasné, zda nyní očekává zástup investorů, kteří tyto obrovské finanční náklady uhradí,“ řekl Fabián.

Investor Nováček obhajuje svou vizi tím, že jižní straně krajského města chybí centrum, jakým v minulosti bylo náměstí Bratří Čapků. Obytnou zástavbu podle něj plánovaná výstavba nijak neomezí. Mezi ulicí pro zásobování a nejbližšími rodinnými domy má totiž vyrůst malý park.  

Přesvědčí občany?

O nákladech, na které by mohl projekt vyjít, se však investor v současné době bavit nechce. Potvrdil pouze to, že pokud získá všechna potřebná povolení, pustí se do první etapy stavby zřejmě ještě letos na podzim. „Pokud je projekt dobrý, moc peněz na něj ani nepotřebujete. Když je špatný, musíte do něj hodně investovat,“ řekl Nováček doslova.

O užitečnosti navrhovaného řešení je přesvědčena i náměstkyně primátora Ivana Popelová. Uvedla, že schválená územní studie má zpřísněné požadavky na výstavbu, které podle ní nedovolují provozy, jež by nadměrně zatížily území dopravou.  „Protože vím, že v Rožnově jsou kolem této stavby vášně, doporučila jsem projektantovi pana Nováčka, aby celý záměr s veřejností v Rožnově ještě projednali. Osobně si myslím, že tato realizace Rožnovu pomůže, ale investor o tom musí přesvědčit i místní,“ uzavřela náměstkyně Popelová.