Jak uvedl tiskový mluvčí E.ONu Roman Šperňák, u produktů v portfoliu společnosti se nebudou od nového roku měnit ceny za dodávky elektrické energie ani zemního plynu. „Regulovanou složku samozřejmě změnit musíme, což se promítne i do ceníků pro zákazníky. V současné době přepracováváme ceníky všech produktů tak, aby měli naši zákazníci aktuální a přesné informace,“ vysvětlil, že půjde pouze o koruny.

Energetický regulační úřad (ERÚ) stanovil výši regulovaných složek elektřiny a plynu již v závěru listopadu. Typické rodině, která elektřinu nevyužívá na výtop ani ohřev vody a ročně spotřebuje kolem 1740 kWh v distribuční sazbě D02d, stoupne měsíční paušál v řádech korun, ale naopak klesne cenu za přepravu elektrické energie. Díky tomu, že zlevní flexibilní složka, poplatky včetně DPH meziročně klesnou o desetikoruny, v jižních Čechách asi o 50 korun. U plynu, na kterém domácnost vaří, ohřívá vodu či s ním topí, lze meziročně ušetřit v příštím roce 18 korun.

E.ON se dle slov Roman Šperňáka zaměřuje na prodej elektřiny z obnovitelných zdrojů, tzv. zelené elektřiny. „K odběru takové energie se snažíme motivovat i naše zákazníky; třeba tím, že při přechodu na Zelenou od E.ONu mohou ušetřit,“ sdělil. Stávající klienti tak mohou s cenou elektřiny jít až o 10 % dolů oproti současnému ceníku. Ti noví až 3 500 korun.

Mezi oblíbené a dlouhodobě výhodné produkty patří i tzv. komplety. „Komplet plyn našim zákazníkům zajistí pravidelné servisní prohlídky kotle a spalinových cest v ceně. Navíc si nemusí termíny hlídat,“ zmínil Šperňák. V případě komplet elektřiny má zákazník navíc příspěvek tři tisíce korun každý rok na služby elektrikáře. „Tyto služby zahrnují například opravy a údržbu velké bílé techniky či elektrických tepelných zdrojů, výchozí nebo opakované revize hromosvodů či elektroinstalace,“ upřesnil.

Budějovické strážníky zaměstnali neukáznění řidiči, jeden ujížděl městem.
Budějovické strážníky zaměstnali neukáznění řidiči, jeden ujížděl městem

CENA VODY JE JINÁ DLE PROVOZOVATELE

Mluvčí společnosti ČEVAK Jitka Kramářová informovala, že co se týká cen vodného a stočného, provozovatel není tím, kdo její výši určuje. „Tu si určuje vlastník vodohospodářského majetku a také ji schvaluje. Každá námi provozovaná lokalita má svou cenu vodného a stočného a provozovatelských smluv máme přes tři stovky,“ přiblížila.

Cena vodného a stočného je cenou věcně usměrňovanou. „To znamená, že je vyhláškou ministerstva financí přesně stanoveno, co je možné do ceny vodného započítat a co ne,“ dodala Jitka Kramářová.

Například Prachatičtí v příštím roce zaplatí za vodné a stočné o 1,59 koruny více. Podle informací z ČEVAKu, který vodohospodářský systém v Prachaticích provozuje, je navýšení částky pouze vinou inflace.

V Prachaticích je cena vody účtována dvousložkově a platba za pevnou složku se v příštím roce měnit nebude, zůstává na úrovni roku 2020. Sazba pohyblivé složky je vodné 34,14 a stočné 45,77 koruny. Celkem je to 79,91 koruny s DPH, která je od května letošního roku 10 procent.

Ilustrační snímek. Byty.
Budějovice upraví přidělování bytů, zruší pořadníky a vytvoří kontaktní centrum

V PÍSKU VODU ZDRAŽÍ KVŮLI NÍZKÉMU ODBĚRU

Cena vodného a stočného v Písku se zvýší o 5,16 koruny na 85,41 Kč včetně DPH za kubický metr vody. Důvodem zdražení je podle Romana Honzíka z Vodárenské správy Písek nárůst nákladových položek a výše nájemného za pronajatý vodohospodářský majetek. „Kalkulace ceny také zohledňuje významný pokles objemu fakturované vody. Kvůli tomu dochází k mimořádné úpravě variabilních nákladů spojených s výrobou vody,“ uvedl Roman Honzík.

Hana Boháčová ze společnosti ČEVAK uvedla, že v roce 2020 byla historicky nejnižší spotřeba vody ve městě. „Mnoho firem bylo zavřených, nefungovaly školy, takže byl podstatně menší odběr vody. To má za následek její zdražení,“ poznamenala. Podle místostarostky Petry Trambové bude cena v Písku stále o 18 korun nižší než například v sousedních Strakonicích a o 20 korun nižší než v Táboře.

Cena vodného za jeden metr krychlový vody bude v příštím roce 50,57 Kč včetně DPH. Jedná se o téměř desetiprocentní nárůst. Cena stočného stoupne o dvě procenta na 34,84 Kč.

Vyrazte na výlet. Ilustrační foto.
Tip na výlet: Procházka z Boršova na Máj

ZA ODPAD ZAPLATÍ STEJNĚ

Poplatky za odpad zůstávají na stejné úrovni v Jindřichově Hradci i Českých Budějovicích. Sazba za svoz odpadu se v Jindřichově Hradci nezvyšovala už 13 let a v roce 2021 tomu nebude jinak. Obyvatelé znovu zaplatí 500 korun. Informovala o tom tisková mluvčí radnice Eliška Čermáková. „I když letos kvůli pandemii koronaviru výrazně přibylo objemného i tříděného odpadu, zastupitelé rozhodli, že cenu ponechají na stejné úrovni jako loni,“ sdělila.

Město určuje cenu na sběr a svoz ze skutečných nákladů loňského roku. „Jde o finanční prostředky, které byly městem vynaloženy pouze za sběr, svoz a likvidaci netříděného komunálního odpadu,“ řekla. V roce 2020 to bylo asi 580 korun na obyvatele, rozdíl skutečných nákladů je kompenzován z městské pokladny.

Poplatek za odpad v Českých Budějovicích se také nemění a zůstává na částce 680 korun na osobu za rok. „Stále platí osvobození od platby pro děti do tří let věku a seniory od 75 let,“ připomněl primátor Jiří Svoboda. Město by podle rozúčtování nákladů z minulého období mohlo navýšit poplatek až na 791 korun. Ale část peněz bude podobně jako v Jindřichově Hradci uhrazena z městského rozpočtu. Poplatek na této úrovni mají České Budějovice také řadu let.

I Medvědí Vánoce na krumlovském zámku v roce 2020 provázela přísná protiepidemická opatření, musely se obejít bez stovek diváků.
Krumlovský zámecký medvědář má dvě milenky

POPLATEK ZRUŠILI ÚPLNĚ

Strakoničtí zastupitelé podle mluvčí Markéty Bučokové letos schválili úplné zrušení poplatku za odpad. Došlo k tomu na setkání 18. prosince, kde zrušili vyhlášku, která tento poplatek od roku 2017 stanovovala ve výši 260 korun na osobu včetně dětí. „Počínaje 1. lednem se tato skutečnost mění a každé rodině zůstane tato částka, vynásobená počtem rodinných příslušníků v domácím rozpočtu, což je při obecně vzrůstajících cenách jistě pozitivní zpráva,“ míní.

Svoz komunálního odpadu chápe vedení města v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou jako veřejnou službu obyvatelům, podobně jako provozování městské hromadné dopravy, úklid ulic či údržbu veřejné zeleně. „Všechny tyto služby jsou plně hrazeny z městského rozpočtu a slouží tak všem obyvatelům bez rozdílu. Věříme, že si lidé této služby budou vážit a podpoří je to ve snaze rozumně třídit odpad, využívat sběrného dvora, kam mohou nadměrné, přebytečné a dosluhující věci zdarma odložit a neničit si prostředí, kde žijí,“ uvedl starosta Břetislav Hrdlička.

Plastové a jiné nevratní kelímky jsou velkou zátěží pro životní prostředí.
Budějovice budou požadovat na akcích města i předzahrádkách vratné kelímky

CENA TEPLA JDE DOLŮ VE STRAKONICÍCH I TÁBOŘE

Cena tepla půjde dolů ve Strakonicích i Táboře. Generální ředitel Teplárny Strakonice Pavel Hřídel vysvětlil, že snížení ceny tepla ovlivnila hlavně změna provozu, ale i hospodářské výsledky společnosti. Cena tepla pro příští rok poklesne v sekundární složce o dvě procenta, to je asi 12,50 Kč za gigajoule (GJ). „Teplárna Strakonice letos splnila předložený plán a hospodařila ziskově, navzdory zvýšení mezd a vysokým výdajům na opravy a investice, tak se nám fakticky podařilo změnou režimu najít rezervy,“ informoval Pavel Hřídel.

Kladný hospodářský výsledek očekává teplárna i příští rok. „Počítáme také s asi desetiprocentním nárůstem mezd, primární část ceny tepla zůstává stejná, sekundární si dovolujeme snížit o zmiňovaná dvě procenta,“ shrnul. To koresponduje s cílem společnosti dostat se pod průměrnou cenu tepla v ČR a poskytovat teplo za přijatelné ceny. „Chceme být vysoce efektivním dodavatelem tepla a elektrické energie a vyrábět ho s využitím moderních ekologických technologií. S tím je pochopitelně spojený rozvoj společnosti tímto směrem,“ popsal Hřídel.

V Táboře se cena tepla vrátí dokonce na úroveň roku 2012. Dlouhá léta se vedení města snažilo řešit situaci v Teplárně Tábor. Ta se stávala neudržitelnou, cena tepla rostla, Teplárna neprosperovala a komunikace byla téměř nulová. Jak uvedl mluvčí města Luboš Dvořák, vše se změnilo až letos, kdy společnost C-Energy Planá koupila majoritní podíl teplárny. Následovala náročná jednání mezi C-Energy, společností Bytes Tábor, která vlastnila 48 % akcií, a vedením města. Výsledkem je, že se C- Energy stala 100 % vlastníkem společnosti.

Společnost Bytes výměnou získala veškeré rozvody tepla a také kotelnu na Pražském sídlišti s výměníkovou stanicí na sídlišti Nad Lužnicí. Aktuálně veškerou dodávku tepla pro centrální vytápění zajišťuje C-Energy, jejíž zdroj vytápění patří k nejmodernějším v ČR.

Podle místostostarostky Michaely Petrové, je to obrovský krok vpřed. „Konečně se nám podařilo vyřešit mnoho let zablokovanou situaci s teplárnou a má to několik výhod. V tuto chvíli vytápí Tábor společnost C-Energy. Díky tomu jsme se zbavili hnědouhelného zdroje tepla v centru města a tím přispěli ke zlepšení ovzduší v Táboře. Zároveň došlo ke sjednocení majetků a společnost Bytes vlastní veškeré sekundární rozvody, což je strategická pojistka do budoucna. Ale co je z hlediska občanů nejdůležitější! Výrazně se sníží cena tepla, a to považuji za velký úspěch a mám z toho radost,“ řekla místostarostka Michaela Petrová.

Společnost C-Energy se zavázala v rámci transakce provést během 2 až 3 let na území města konverzi primárních parních rozvodů na rozvody horkovodní. Díky tomu dojde k podstatnému snížení ztrát tepla, které se v současné době negativně promítaly do ceny tepla.

Cena tepla klesne v závislosti na vlastnictví domovní předávací stanice a připojení na Bytes nebo teplárnu v rozmezí od 25 do 108 Kč, a dosáhne na úroveň z roku 2012, tj. 673 Kč za 1 GJ.