Jejích 18 příslušníků vykázalo dosud 7678 zásahů. 45 procent z nich se týkalo služeb a informačního servisu, 29 procent zacházení se psy, 17,5 procenta černých skládek. Čtyři procenta zákroků byla vedena proti organizované žebrotě. Služba bude stát letos město milion eur. Od října bude posílena o dalších dvanáct lidí a v příštím roce mají náklady na ni činit 1,5 milionu.

Starosta Dobusch trvá na uspořádání referenda občanů, jak jsou se službou spokojeni, zda posílila jejich pocit bezpečí. Bezpečnostní rada města rozšíření sboru uvítal s tím, že by mělo přispět k větší prezentaci strážníků i v okrajových částech Lince. Přál by si jejich větší kompetence, například možnost zjišťovat totožnost a zadržet osobu. Starosta má ale názor, že dosavadní oprávnění stačí.

Bavorských buddhistů je víc

V převážně katolickém Bavorsku přibývá buddhistů, napsal pasovský deník PNP. Počet členů buddhistických center se za dvacet let téměř zpětinásobil a dnes se k této víře hlásí kolem 30 000 lidí.

V zajetí drogy

Více než desetkrát se za posledních 20 let zvýšil počet pacientů substituční léčby drogově závislých v Rakousku. „V Horních Rakousích podstupovalo loni tuto léčbu 1255 osob,“ píše deník OÖN.

Poznamenává, že především co se týče alkoholismu, je Rakousko „daleko vpředu“. Kolem 330 000 dospělých je závislých, dalších 870 000 je ohroženo, uvedl deník. Těmito počty je Rakousko na čele EU. Kromě klasických drogových závislostí zasahují občany i nové druhy. Více než 60 000 Rakušanů je například silně ohroženo závislostí na internetovém surfování a těchto lidí silně přibývá.