Prací s Romy a dalšími sociálně vyloučenými lidmi se zabývají pracovnice Poradny Eva při Diecézní charitě České Budějovice.

„V médiích se objevují články o nezaměstnanosti a zadlužení, ale chybějí již důvody, proč k situaci dochází,“ říká vedoucí poradny Lucie Kolářová.

„Příčinou jsou i změny ve společnosti po roce 1989. Lidé kritizují vysokou nezaměstnanost Romů, kteří si práci těžko hledají. Pokud práci seženou, bývá jen sezonní, na přechodnou dobu a často bez smlouvy. Navíc se běžně setkávají s tím, že když se ucházejí o místo, rovnou jim řeknou, že je již obsazené, ačkoliv inzerát s nabídkou je pak vyvěšen několik týdnů. V posledním roce, v důsledku ekonomické krize, nezaměstnanost Romů vzrostla a prohloubila sociální past, do které se romské rodiny po roce 1989 dostávají,“ je přesvědčena Lucie Kolářová.

Na okraji měst

Ranou pro Romy byla také masivní privatizace bytů, což se týkalo i jihočeských měst.
„Mnoho Romů přišlo o bydlení, protože nezvládli platit vyšší nájemné nebo podepsali pro ně nevýhodné nájemní smlouvy,“ říká Lucie Kolářová. „Romové, kteří přišli o nájemní smlouvy, složitě hledají jiné bydlení a setkávají se s odmítnutím při shánění pronájmů. Romové jsou vytlačováni do objektů na okrajích měst, kde kvalita bydlení, zejména stavební stav domů je přitom mnohem horší.“

Česká města prý až na výjimky nemají fungující koncepci sociálního bydlení. „Nová doba se zde obrátila proti těm nejslabším,“ tvrdí Lucie Kolářová.
Jedním z domů, kde žijí sociálně handicapovaní lidé, je i bytový dům ve Vrbenské ulici v Českých Budějovicích.
„Dům je zchátralý a ve špatném stavebním stavu. Město prý uvažovalo i o jeho rekonstrukci,“ říká Lucie Kolářová a vyvrací mínění, že se na jeho špatném stavebním stavu podepsali Romové.

„Romové tak, jak je známe z naší sociální práce v terénu, se snaží spoluexistovat s úspěšnější částí společnosti. Milují své děti a rodiny. Snaží se najít si práci a podle možností platí dluhy, pokud je mají. V domácnostech, které navštěvujeme, udržují v naprosté většině příkladný pořádek a čistotu. Pomyslný míček tedy neleží jen na romské straně hřiště, ale již dlouhou dobu ho má v rukou většinová část společnosti, která se navíc mylně domnívá, že se na romské bídě nijak nepodílí.“

V dluhové pasti

Odborníci již léta hledají opatření, které pomohou Romům zlepšit život.
„Stát i obce by měly společně usilovat o demontáž či kultivaci deprivovaných území, kde romští obyvatelé žijí,“ vysvětluje Lucie Kolářová.
„Důležitou roli hrají terénní sociální prácovníci, kteří pomáhají lidem v sociálně vyloučených lokalitách lépe porozumět jejich právům i povinnostem. Mohou vyjednávat v jejich zájmu, doprovázet je k jednáním na úřadech. Snaží se podpořit dospělé členy rodin i jejich děti.“

Velmi aktuální je poskytování dluhového poradenství. „Mnoho obyvatel těchto lokalit je zadluženo a nachází se v dluhové pasti. Příčin je více, v posledních letech se však na ni výrazně podílí masivní kampaně bankovních i nebankovních subjektů, které propagují život na dluh a prezentují ho jako normální,“ tvrdí Lucie Kolářová.

„Každý z terénních pracovníků zná nebankovní společností, které půjčují za velmi nevýhodných podmínek, s vysokým, lichvářským úrokem a s obrovskými sankcemi i jen za opoždění splátky. Cílem půjčování je rychle navýšit dlužnou částku a pak ji vymáhat exekučně, což zajistí věřiteli dlouhodobý příjem ze sociálních dávek dlužníka, které mohou být postiženy exekucí. Tak vzniká trvale udržitelný dluh, výhodný pro věřitele a těžce postihující dlužníka i celou jeho rodinu.“
Podle Lucie Kolářové mají obce hledat účinný koncept sociálního bydlení mimo sociálně vyloučené lokality, nebo revitalizovat čili oživit stávající lokality.

Důraz na školy

„Do budoucna je důležité zaměřit se na vzdělávání. Většina dospělých Romů má jen základní vzdělání a ve speciálních školách je zařazeno příliš vysoké procento romských dětí. Výsledkem je nízká úroveň vzdělanosti a z toho vyplývající nevýhodné postavení Romů na trhu práce. Bude-li český stát i dále vzdělávat podstatnou část romských dětí ve speciálních školách, vychová jen tisíce dalších obtížně zaměstnatelných dospělých. Zapojit romské děti co nejvíce do běžného vzdělávacího systému nebude snadné ani levné, ale je v zájmu společnosti se o to pokusit,“ tvrdí Lucie Kolářová.

Vzájemné odcizení

Nejvíc chybí dialog mezi většinovou společností a minoritou postiženou sociálním vyloučením. „Mezi oběma skupinami panuje vzájemná nedůvěra a odcizení,“ říká Lucie Kolářová.

„Neznáme se a málo o sobě víme. Lidé ze sociálně vyloučených lokalit jsou pro běžného občana ti nepřizpůsobiví, a tak i na ně pohlíží. V lokalitách však nejsou lidé nepřizpůsobiví, ale lidé s různými osudy. Přejí si žít běžným životem a nechtějí být stigmatizováni. Nejsou takoví, jsou ale v takové situaci. Pokud společnost nevyvíjí účinné praktické strategie ke změně situace těchto lidí, sama se chová jako nepřizpůsobivá a dostává se do pasti,“ doplňuje Lucie Kolářová.