„O zkušenostech z oblasti sociální práce s etniky, jimž hrozí vyloučení na okraj společnosti hovořili vědečtí pracovníci z kanadské univerzity v Manitobě a z kanadského muzea civilizace v Ottawě,“ přiblížil zámořské příspěvky Josef Havlík.


Češi a Slováci mluvili především o otázce romského etnika, koncepci romské integrace v České republice, vzdělávání Romů u nás, o sociální práci s romskými komunitami.


„Na závěr rokování projednali jeho účastníci východiska a konkrétní záměry projektu budoucí vzájemné spolupráce s cílem využít pozitivních zkušeností kanadských kolegů pro řešení nejzávažnějších sociálních problémů Romů u nás a na Slovensku,“ doplnila garantka semináře Petra Vojtová z Katedry právních oborů, řízení a ekonomiky ZSF.