„Jednáme s naším právníkem, zvažujeme to,“ říká starosta Rudolfova Milan Třebín. Město mohlo mít už teď na účtě čtyři miliony korun, celkem očekávalo osm milionů. Peníze ale nemá a připravené akce raději zastavilo v polovině.


První žalobu na Regionální radu soudržnosti Jihozápad podalo před časem českobudějovické biskupství. Domáhá se toho, aby peníze byly vyplaceny podle původních slibů. Regionální rada totiž sdělila uchazečům, že jsou oprávněnými žadateli a oni na základě toho zahájili připravené projekty. Když začala policie prověřovat, jestli nedošlo k machinacím se žádostmi u některých výzev, tak se vyplácení dotačních peněz zastavilo a nad žadateli nyní visí hrozba nečekaných dluhů.


„Nepřekvapilo by mě, kdyby soud naši žalobu zamítl z formálních důvodů. Ale pochybuji o tom, že by to bylo kvůli podstatě věci,“ uvedl generální vikář českobudějovické diecéze Adolf Pintíř, který o nároku na dotaci vůbec nepochybuje. Peníze měly pomoci kostelu v obci Žihobce.


Neustoupí


Pintíř dodal, že v případě, že bude žaloba soudem zamítnuta, odvolá se biskupství k Nejvyššímu správnímu soudu. „Považuji za zajímavé, že si Regionální rada za svého obhájce vybrala známého pražského advokáta Choděru, cožpak nemá ve svém správním odboru vlastní kvalitní právníky,“ poznamenal Pintíř. Advokát sám se odmítl ke svému angažmá vyjádřit s odkazem na zákon o advokacii.


Podle europoslance Oldřicha Vlasáka je kauza dotací řešitelná, ale není možné problém odkládat. Odpovědnost za současný stav pak nesou podle Vlasáka nejen úředníci, ale také politici.

„Selhalo manažerské vedení a samozřejmě i to politické,“ říká europoslanec Oldřich Vlasák ke kauze evropských fondů na jihozápadě Čech. „Měli si pohlídat, aby ty procesy byly adekvátní. Nemůžete například vyhlásit vítěze, pakliže se přihlásí jen jeden subjekt, a byly tady i další chyby,“ doplnil Vlasák, který je poslancem Evropského parlamentu za ODS.


Ke kontrole projektů slouží podle Vlasáka řada mechanismů. Jsou i určité opravné šance. „Nebude–li ale vstřícnost všech a pokud budou peníze vráceny do fondů, bude to problém pro ty, kteří měli peníze dostat a ony nepřijdou,“ konstatoval Vlasák.


Pro menší obce by to pak byla často finanční katastrofa, ale problémy by měly nejen obce. Oprava již zmíněného kostela v Žihobcích stála českobudějovické biskupství už nyní osm milionů korun. Zhruba stejná částka má být ještě prostavěna.


Biskupství doufá, že s žalobou dostane peníze podle původního plánu. Nelíbí se mu však ani současné přehodnocování projektu, které považuje za trestný čin zneužití pravomoce veřejného činitele. Zároveň s žalobou na Regionální radu soudržnosti proto biskupství podalo podnět na státní zastupitelství, aby se uvedeným podezřením zabývalo. Rudolfov zase zastavil v polovině plánované rekonstrukce silnic a chodníků.

Celkem měl na čtyři akce dostat téměř osm milionů korun. Město zvažuje žalobu, ale není si jisto, že vše stihne do 30. září, kdy má být známý výsledek přehodnocování projektů. Pokud by jim ale byla náhle dotace odepřena, je jisté, že žalobu podají.


„Chápu těžkosti některých žadatelů, ale nerozumím způsobu, jakým chtějí tyto problémy řešit. Činíme kroky k vyřešení situace, podávané žaloby jsou krokem zpět, který ničemu a nikomu nepomůže.“ uvedl k problému „zmrazených“ evropských fondů jihočeský hejtman Jiří Zimola.


Náhrada nebude


Největší tíha odpovědnosti spočívá na bedrech Regionální rady soudržnosti, která nyní přehodnocuje všechny projekty výzvy. Spolupracuje při tom s ministerstvy financí a pro místní rozvoj. Na dotaz Deníku, zda projekty, které jsou již v běhu a budou vyřazeny, nemají nárok na nějakou eventuální podporu ze strany ministerstva pro místní rozvoj, Jan Štoll, vedoucí oddělení tiskových informací odpověděl: „Projekty, které budou vyřazeny, tedy nesplní stanovené požadavky na projekt financovaný z fondů EU, nebudou financovány z prostředků EU. Žadatel může projekt přepracovat a předložit v některé z dalších vyhlášených výzev.“