To jsou dvě hlavní kategorie, ve kterých žádaly obce a města peníze v páté výzvě Regionálního operačního programu Jihozápad. Šanci uspět má však pouze každý čtvrtý uchazeč.

O dotaci na rekonstrukci Vodárenské ulice si požádalo například město Borovany. „Máme schválený projekt, jehož cena se pohybuje kolem dvaceti milionů korun. V současné době rozjíždíme výběrové řízení,“ řekl starosta Stanislav Malík.

Úspěšným žadatelem v páté výzvě regionálního operačního programu je i město Lišov. Lišovští dostali peníze na opravu místní komunikace Přívorka, která je dlouhá přibližně půl kilometru. „Uděláme zde nový asfaltový povrch a po obou stranách komunikace vybudujeme nový chodník ze zámkové dlažby,“ představil úspěšný projekt vedoucí odboru investic městského úřadu Zdeněk Chval. Cena rekonstrukce bude přibližně čtyři miliony korun.

Celkovou rekonstrukcí projde v příštím roce také školní hřiště v Hluboké nad Vltavou. „Jedná se o hřiště určené pro lehkou atletiku. V současné době jsme zahájili výběrové řízení a počítáme, že by nás měla rekonstrukce vyjít přibližně na dva miliony korun,“ uvedl ředitel školy Jaroslav Schmied.

Jihočeský kraj získal bezmála dvě stě milionů korun na stavbu zanádražní komunikace v Českých Budějovicích. První etapa stavby bude zahájena začátkem příštího roku. Město České Budějovice bylo úspěšné například se dvěma většími projekty za celkem čtyřicet milionů korun. Jedná se o projekt volnočasového využití parku Stromovka a projekt dynamické preference městské hromadné dopravy. Jedná se o systém, který bude aktuálně vyhodnocovat přesnou polohu vozidel MHD a jejich vazbu na jízdní řády a trasy linek.

„Toto řešení je velmi ojedinělé a moderní a lze očekávat, že bude mít pozitivní vliv na plynulost a bezpečnost dopravy,“ uvedla mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

Na Českobudějovicku bylo v této páté výzvě úspěšných celkem 39 projektů za jednu miliardu korun.