Na Helenu Nekvindovou a Věru Švábovou nedají nemocní s roztroušenou sklerózou nejen z Českých Budějovic dopustit. Jsou to ony dvě, které jim pomáhají překonat jejich nemoc a starají se o ně v budějovickém MS centru Roska.

Krajský grant

„Staráme se v Českých Budějovicích o zdravotně postižené s roztroušenou sklerózou už patnáct let. Ale až doteď nemělo centrum svou vlastní místnost. Celé jsem to řídila z kanceláře doma,“ pousmála se Nekvindová. „Ale dostali jsme grant od Jihočeského kraje na to, že bychom zde zřídili MS centrum Roska,“ dodala Nekvindová v nové kanceláři centra, které teď sídlí v ulici Na Zlaté stoce. Českobudějovická Roska dostala od kraje 210 000 korun, které musí do konce listopadu utratit. „A co bude pak? To nevíme, když nebudou peníze, tak budeme muset centrum zase někam přesunout,“ pokrčila rameny.

Kromě grantu od Jihočeského kraje Roska získává peníze i od své pražské centrály, z dotací ministerstva zdravotnictví, z příspěvků sociálního odboru českobudějovického magistrátu anebo také od sponzorů.

V dnešních dnech má MS centrum Roska přibližně šedesát pacinetů, a to jak z Českobudějovicka, tak i z Táborska, Českokrumlovska či ze Strakonicka. Pro své klienty Roska připravuje poradenskou činnost, různá pohybová cvičení, hippoterapie, plavání anebo rekondiční pobyty.

A právě pobyty jsou u pacientů MS centra velice žádané. „Mě osobně centrum od mé nemoci moc pomohlo. Nebyla jsem na tom nejlépe, hlavně ze začátku. A lidé v centru mi dokázali říci, co je pro mě dobře a co ne. Hodně chodím cvičit i na rekondiční pobyty jezdím a opravdu jsou moc dobře vedené,“ řekla spokojeným hlasem Helena Marešová z Boršova nad Vltavou. „Když se potkám s někým, kdo má stejnou nemoc jako já, tak mu centrum určitě doporučím. Zavřít se doma a užírat se i depresemi je to nejhorší, co může nemocný člověk udělat,“ zdůraznila Marešová.

Co to je?

Roztroušená skleróza je onemocnění nervového systému, jehož příčina ale není doposud lékařům známa. Nemocní tak mívají problémy hlavně s pohybem, ale mohou i zcela ochrnout. Na nemoc ani neexistuje lék, který by ji úplně vyléčil, ale lékaři a odborníci už umějí průběh nemoci příznivě ovlivňovat.

Většina lidí s roztroušenou sklerózou může navzdory své diagnóze vést zcela běžný život.