K prvotní záchraně alespoň dosud stojících zdí by prý bylo třeba alespoň 50 000 eur. Země Horní Rakousy poskytne 15 000, spolkový památkový úřad stejnou částku. „Pomoc přijde také z Bavorska,“ napsal linecký deník OÖN s poznámkou, že koneckonců pasovští pánové bývali s Falkensteinem úzce spjati.

„Rotary klub z Pasova chce na zdech ruiny zapracovat společně s nezaměstnanými,“ pokračuje list. Prezident klubu Matthias Koopmann v článku říká: „Chceme nasadit nezaměstnané mladé a lidi dlouhodobě bez práce k záchraně památky. Falkenstein je svým způsobem evropským objektem, úzce spjatým s dějinami několika zemí kontinentu.“ Koopmann, v „civilu“ kulturní referent Pasova, dává také z vlastní kapsy na pomoc akci 500 eur.

Práce podle OÖN začnou za tři týdny. „Pochopitelně musíme zaměstnat profesionály, protože mnohé práce vyžadují enormní odborné znalosti,“ říká Alfred Ruhdorfer ze spolku pro zachování památky. „Zůstává ale dost práce i pro všechny, kteří se chtějí angažovat dobrovolně.“ Hledáni jsou především kameníci.

„Zbytečně děravé“ nádrže

65 milionů litrů pohonných hmot – desetinu z natankovaného množství – „propálí“ hornorakouští řidiči za rok zbytečně, kvůli špatnému způsobu jízdy. Tvrdí to expert Rakouského dopravního klubu (VCÖ) Martin Blum. Neekonomický styl jízdy tak stojí řidiče kolem 77 milionů eur ročně.

Největšími chybami, které zbytečně zvyšují spotřebu, jsou podle VCÖ jízda s příliš vysokými otáčkami, jízda příliš rychlá a málo předvídavá. „Žrouty“ benzínu jsou také střešní nosiče, příliš malý tlak v pneumatikách a přehnaná klimatizace.