Na čtyři úseky je rozdělena stavba dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Na třech už se staví a pro ten poslední je ve finiši výběr dodavatele. I když je stále otázkou, jak dopadne jednání s Bruselem o uznávání starších posudků vlivu dálnice na životní prostředí (proces EIA), pokročily už i přípravy na stavbu v okolí Českých Budějovic.

Na úseku D3 mezi Úsilným a Novými Hodějovicemi je podle Jana Studeckého z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR vykoupeno už 75% pozemků, pokud se počítá podle listů vlastnictví. Potvrzeny jsou momentálně u jihočeské metropole tři sjezdy z dálnice. Ale Roudné si pro jeden ze sjezdů, který má být nedaleko obce, dalo podmínku. Podle Jana Studeckého jsou potvrzeny sjezdy Úsilné a Pohůrka. „Sjezd z mimoúrovňové křižovatky Roudné bude až po zprovoznění Jižní tangenty," zmínil Jan Studecký. V Roudném se totiž obávají, že bez Jižní tangenty, která má napojit na dálnici tah od Českého Krumlova, se obec stane obětí zvýšené dopravy z D3.

Blíže k realizaci než úsek u Českých Budějovic je ale část dálnice Ševětín Borek. Do výběrového řízení před časem podalo nabídku deset firem či sdružení. Nejnižší cenu nabídla Eurovia, a sice 933 milionů korun bez DPH. Výběrové řízení ale ještě nebylo ukončeno, kvůli lhůtám pro možné podání námitek. Stavba na tomto úseku by mohla podle Jana Studeckého reálně začít ve III. čtvrtletí letošního roku.

Naváže na dva úseky, které se už od Veselí nad Lužnicí staví. Na podzim se zde zkomplikovala situace zdržením záchranných archeologických průzkumů. Ty už jsou ale v předem vytipovaných lokalitách prakticky ukončeny. František Janda, archeolog Husitského muzea v Táboře, včera Českobudějovickému deníku potvrdil, že většinu ploch již vědci probádali. Nyní zůstává z vytipovaných míst ke zkoumání jen jedna lokalita. Jedná se o plochu se stopami osídlení zřejmě z mladší doby kamenné. „Nalezli jsme pozůstatky zahloubených objektů," zmínil František Janda a doplnil, že se našli i zlomky keramiky. Jakmile to počasí dovolí, chtějí archeologové průzkum lokality dokončit.

Na celé stavbě pak archeologové sledují situaci podle aktuálního postupu prací, třeba při překládkách vodovodních řadů a jiných inženýrských sítí.

Úseky dálnice od Veselí po České Budějovice by měly být uváděny do provozu v letech 2018 2019.