Dálnice D3 se má u dnešní krouhárny zelí křižovat 
s Plavskou silnicí, na kterou povede sjezd z autostrády. Ale vedení obce nechce, aby to znamenalo pro Roudné zvýšenou dopravní zátěž. Proto si klade několik podmínek. Například požaduje, aby nejdříve byla hotova tak zvaná jižní tangenta. Nová silnice, kterou chce kraj vybudovat směrem ke Včelné jako jižní obchvat Českých Budějovic.

Ta by odvedla řidiče od Plavské směrem na Lidickou třídu nebo Litvínovickou. Podle starosty Roudného Gustava Hada jižní tangenta zaručí, že řidiči nebudou využívat Plavskou jako přivaděč do Českých Budějovic. „Také územní plán stanovuje, že jižní tangenta musí být dříve než připojení na dálnici," upozorňuje zpracovatel územního plánu Roudného Vlastimil Smítka.

A místostarosta Vlastimil Šram dodává, že se jedná 
i o další možnosti, jak odvést tranzitní dopravu mimo obec. Kraj by mohl postavit od Českých Budějovic podél železniční trati novou silnici, která by případně úplně nahradila Plavskou.

Nové silnice by podle starosty Roudného měly navíc pozitivní efekt v tom, že by převzaly i část dopravy, která  přes Roudné na krajské město směřuje už dnes. „Z Římova nebo Plava je Plavská 
v současnosti jedinou cestou do Českých Budějovic," zdůrazňuje Gustav Had.

Dálnice má odvést auta z Plavské

„Tebe na Litvínovickou, tebe na Novohradskou, tebe dál do města." Tak by měla v budoucnu fungovat dálnice před Roudným a přebírat část dopravní zátěže, která dnes směřuje od Římova přes obec dál na České Budějovice. Směrem na východ má fungovat jako okruh dálnice, směrem na západ potom tak zvaná jižní tangenta, kterou chce stavět kraj mezi Včelnou a Českými Budějovicemi.

Nové komunikace by měly odvádět auta z Plavské silnice, protože se počítá, že provoz se tady bude stále zvyšovat. Dlouhodobě se podle starosty Roudného Gustava Hada očekává až trojnásobné navýšení dopravy k roku 2030 ve srovnání s dneškem.

Podle starosty se ale chystají i pojistky, aby se kvůli nedaleké dálnici nemohl zvýšit provoz v Roudném. Sjezd 
z dálnice má být například značen jen jako Roudné a nemají tam být uvedené České Budějovice. Dalším omezením je nejvyšší povolená tonáž, kterou chce obec limitovat automobily projíždějící přes Roudné.

Ředitelství silnic a dálnic 
i kraj naštěstí postoj obce podle starosty vnímají vstřícně. „Jižní tangenta už je před územním řízením," oceňuje Gustav Had aktivitu kraje.

S tím, že se Roudnému vyhne tranzitní doprava, počítá 
i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR. Dálnice D3 má mít 
u Českých Budějovic funkci obchvatu, a proto má od Hodějovic navazovat úsek až po Třebonín.  Celý dálniční obchvat Českých Budějovic, včetně úseku do Třebonína, se tedy má podle Jana Studeckého, tiskového mluvčího ŘSD, stavět jako celek, aby byl provozuschopný. Trasa až 
do Třebonína už má územní rozhodnutí.