V nejbližších dnech se začne budovat objízdná komunikace a posléze provizorní přemostění, které bude dalších čtrnáct měsíců spojovat oba břehy Malše několik desítek metrů proti proudu řeky od stávajícího mostu.

Změnu si žádá již nevyhovující stav a šířka původní stavby z roku 1892 a také zvyšující se dopravní zatížení. „Most z hlediska tvaru a vnímání z prostředí bude velice podobný tomu stávajícímu, nicméně bude mít parametry, které odpovídají současným požadavkům na dopravu,“ řekl první náměstek jihočeského hejtmana Robin Schinko.

Čtyřicet osm metrů dlouhý most bude mít vozovku o šířce 7,5 metru a po obou stranách 1,25 m široké chodníky. Výška spodní hrany konstrukce bude 4,5 m nad hladinou řeky. „To by mělo umožnit překonat stoletou vodu bez problémů s rezervou větší, než požaduje norma pro budování mostů,“ ujistil Zdeněk Novák, ředitel závodu České Budějovice Stavby silnic a železnic, které společně s firmou SMP CZ, a.s., most staví.

Dokončení stavby se plánuje na konec července příštího roku. Do té doby musejí Roudenští počítat s jistým omezením. „Objízdná komunikace vede kolem školky, která tím bude asi dost trpět. Ale je v našem zájmu most udělat, protože zároveň počítáme s napojením našich protipovodňových opatření přímo do stavby mostu,“ vysvětlil místostarosta Roudného Bohuslav Zikeš s tím, že myšleno je také na nájezdy budoucí cyklostezky kolem Malše do Českých Budějovic.

Stavba si vyžádá investici 98 milionů korun, které uhradí Jihočeský kraj z regionálního operačního programu (92,5 %) a ze svého rozpočtu.